Brev till församlingarna: En ny kyrka växer fram!

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Information till alla församlingar inom Gemensam Framtid, september 2011.
Läs brevet som pdf >  

Den heliga Anden och vi har beslutat att gå vidare i en ny, gemensam kyrka. Vi vill följa Jesus som kallar sin kyrka vidare, en kyrka byggd av levande stenar i ett andligt husbygge (1 Pet 2). Om hur bygget går vidare handlar detta brev.

I det förra utskicket från Gemensam Framtid fanns bland annat information om fokusområden, regionutredning och arbetet med utmejslandet av strategiska inriktningar för den nya kyrkan. Bifogat detta brev finns inbjudan till regionala samtalsdagar där vi får möjlighet att mötas och samtala om just dessa frågor. Se här >

Den viktiga frågan om kyrkoledarvalet tas upp i en bilaga. Se här >

Fokusområde Bibel och bön skickar även med en hälsning.

Kommunikation

Under året fram till beslutet om bildandet av Gemensam Framtid försökte vi i de allra flesta frågor ha hög transparens och ge stor möjlighet till delaktighet i processen. Detta vill vi självklart fortsätta med. Här på www.equmeniakyrkan.se lägger vi kontinuerligt ut material, och vi finns även på Facebook.

I dagarna har vi lanserat webbsändningar. Varje vecka sänder live med lägesrapporteringar i aktuella frågor. Du har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter direkt i sändning. Tidigare avsnitt finns samlade på hemsidan så man kan se dom när det passar. Visa gärna en sändning på kyrkkaffet!

På hemsidan finns en PowerPoint-presentation som visar hur Gemensam Framtids tillfälliga organisation ser ut just nu med arbetsgrupper, ansvarsområden osv. Hämta den här (PowerPoint) >

Manifestation

En fråga som ofta ställs är när vi skall fira att vi nu bildat en ny kyrka. Fira skall vi naturligtvis göra! Det stora nationella kalaset blir i samband med vår nästa ordinarie kyrkokonferens, 17-20 maj 2012 i Linköping. Samtidigt vet vi att en del lokala initiativ tagits, vilket är väldigt roligt. Fokusgruppen som arbetar med Bibel och bön levererar en nyskriven bön till alla församlingar i tid till det nya kyrkoårets början, den 1 advent. En bön av tacksamhet och glädje för fattade beslut och en bön om Guds ledning för och i en ny kyrka.

Från styrelsen

Kyrkostyrelsen har många frågor på sitt bord. Bland annat håller ett förslag på rekommenderade församlingsstadgar på att arbetas fram, ett grupp med syfte att genomföra ett teologisk fördjupningsarbete formeras och samtalen fortsätter med Svenska kyrkan med syfte att på sikt nå en nationell överenskommelse som lokala avtal fortsättningsvis kan bygga på.

På hemsidan finns ”highlights” från styrelsens sammanträden och så snart protokoll finns justerade kommer också dom att återfinnas där.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans för en ny kyrka som stör och berör, som fokuserar och breddar och som vågar och kan!

”Gud gör oss djärva!” – om detta får vi tillsammans fortsatt be!

Kyrkoledningen genom
Lasse Svensson, processledare för Gemensam Framtid

lasse.svensson@gemensamframtid.se
031-788 00 40

Läs brevet som pdf >

Brev till församlingarna i juni 2011 >