Bryt tystnaden om våld mot kristna

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Så lyder titeln på en ledare i Dagens Nyheter idag, skriven av Erik Helmersson. Se http://www.dn.se/ledare/signerat/bryt-tystnaden-om-vald-mot-kristna. Jag satt och läste detta på resan ner till Stockholm och tänkte på hur viktigt detta är. Han lyfter upp det faktum att många fortfarande har bilden av en ”typisk” kristen som en medelklass västerlänning. Fast i verkligheten är en genomsnittskristen snarare en kvinna i Nigeria, för att citera Paul Marshall.

Helmersson lyfter fram skrämmande siffror. Av allt religiös förföljelse riktas 75% mot kristna och fler än 100 000 kristna dödas årligen för sin tro. Det är som att utrota alla invånare i Lund eller Umeå. Han hänvisar till undersökningar som gör gällande att 200 miljoner kristna lever under ständigt hot av våld. Jag tänkte på hur ofta vi som arbetar med Missionskyrkans internationella mission möter detta: våld mot kristna, diskriminering av kristna. Vi möter det i många länder. Det tar sig våldsamma uttryck, alltför ofta, när jag tänker på vad som kan hända i länder som Afghanistan, Pakistan, Iran m.fl. Även i demokratier med religionsfrihet kan det vara svårt. Jag kommer ihåg mina möten med dem som lidit under de svåra förföljelserna av kristna i Orissa i Indien för några år sedan. För bara ett par månader sedan mötte jag kristna i indiska Kashmir, där en pastor är häktad på anklagelser att han skall ha döpt någon. Det är märkligt hur den försvinnande lilla kristna minoriteten där tydligen upplevs som ett hot av en del.

På många platser i världen måste kristna agera med stor försiktighet. Det är viktigt att tystnaden kring detta bryts. Helmersson konstaterar att det är mycket tyst om detta i vårt land, liksom i övriga västländer. Det blir dags att både regering och myndigheter uppmärksammar detta. Det passar in i en tradition av att försvara mänskliga rättigheter.

 

Gerard Willemsen
Regionssekreterare Asien och Europa