CEBU firar 100 års jubileum i Kongo Kinshasa

I år är det 100 år sedan de första svenska missionärerna ankom till Basakata-området i DR Kongo (Kongo Kinshasa) där nuvarande baptistkyrkan CEBU (Communauté des Eglises Baptistes Unies) har sitt säte.

En delegation från Sverige deltar i jubileet, som pågår just nu i Bandundu. Vår kyrkoledare Lasse Svensson predikade under jubileumsgudstjänsten och överlämnade också en plakett till kyrkoledare Lezoka.

Vi är tacksamma över vårt samarbete med CEBU och ber om fortsatt Guds rika välsignelse över alla de människor som arbetar och deltar i CEBU’s arbete.