CEBU:s kyrkoledare har avlidit

Publicerat 
Paul Mabuna
Paul Mabuna

CEBU:s kyrkoledare har avlidit. CEBU är en av våra samarbetskyrkor i Demokratiska republiken Kongo.

Den 29 maj avled Paul Mabuna, kyrkoledare för Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEBU i Kongo Kinshasa. Han fick en allvarlig stroke flera veckor tidigare och fördes med flyg till Kinshasa för vård. Han var förlamad och både tal och hörsel drabbades. Efter ett tag kom han in i koma och fördes tillbaka till intensivvårdsavdelningen. Hans liv gick inte att rädda.

Paul Mabuna kommer från Semendua, Kyrkans huvudort i Mai Ndombe-provinsen (fd. Bandundu norr). Under flera år tjänstgjorde han som föreståndare i Mombele-församlingen, CEBU:s största församling i Kinshasa. För cirka åtta år sedan valdes Mabuna till ledare för CEBU. Samma dag som han installerades drabbades han av sin första stroke. Han återhämtade sig men hade efter detta en viss förlamning på ena sidan vilket gjorde att han haltade och inte kunde använda höger arm. Han fortsatte som kyrkoledare och för fyra år sedan valdes han om. I augusti går mandatet ut och det skall vara ett nytt kyrkoledarval under kyrkans årskonferens. Fram till dess är det formellt sett pastor Boniface Izemengia, nu vice kyrkoledare, som ansvarar för ledarskapet.

Fredagen den 3 juni hade CEBU sorgevaka för Mabuna i hans tidigare hemförsamling Mombele i Kinshasa. Kroppen flögs sedan till Semendua där man hade sorgevaka i lördags och begravningen skedde i Semendua i söndags. Med vid begravningen var förutom CEBU:s ledning även Equmeniakyrkans representant Oscar Masakale och missionär Gudrun Svensson.

Paul lämnar efter sig sin fru Monkango. De fick inga barn och detta gör hennes sorg extra svår.

Vi lyser frid över Paul Mabunas minne och inneslutar hans fru och släktingar i våra förböner, tillika med CEBU, som nu mist sin ledare och som behöver Guds ledning för hur de skall gå vidare

Christer Daelander
Samordnare för Afrika