Centralasien

Vi ber för vår missionär Batyr som jobbar med TV-evangelisation i området. Vi tackar för det gensvar människor ger och ber att Guds ord når ut så att ännu fler kommer till tro på Jesus. Vi ber även för de människor i regionen som redan har en tro på Jesus och som upplever förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar för våra kontaktpersoner, evangelister och ledare, som varje dag står upp mot hot om, och även ibland fängslas för sin tro, men som fortsätter sprida Guds ord. Vi ber om mod och beskydd.