COVID-19 projekt i Kongo (Brazzaville)

Nu är projektet i full gång i Kongo. Det känns bra när vi samtidigt nås av siffrorna att antalet fall i Kongo nu ökar. I dagsläget (30 juni 2020) är det 1.387 fall av smittade och 41 döda. I förhållande till Sveriges siffror kan det tyckas lite, men om man snurrar klockan tillbaka ett antal månader så inser vi alla att det kan bli värre om inget görs.

Mina kollegor i Brazzaville jobbar utifrån 3 olika delar i projektet. Ett av de viktigaste delarna är kanske informationsdelen. För några veckor sedan började man utbilda informatörer, ungdomar i första hand, som ska ge sig ut i de olika stadsdelarna i Brazzaville. Så småningom kanske vi kan utvidga även till Pointe Noire. Det är i de här två städerna som är mest drabbade genom sina kontakter med omvärlden.

Nu har ungdomarna påbörjat sitt arbete i kvarteren och vi har i projektet främst satsat på ”kranskommunerna” eller ”kransstadsdelarna” dit den officiella informationen via TV och radio kanske inte når. En del andra organisationer har också jobbat med lokala kommunikatörer med en megafon. Men det behövs mycket information. Vi, eller ASUdh och kyrkan, kan ha en fördel av att vara och uppfattas trovärdiga i vår information. Befolkningen litar inte alltid på att myndigheterna säger sanningen.

Här kommer också en del bilder från kurstillfället och från arbetet i kvarteren. Inte minst viktigt att nå kvinnor på fälten där de arbetar. De har stor betydelse för att vi ska kunna nå ut. Att det är viktigt att hålla avstånd, att man inte ska gå ut när man känner sig dålig, hosta eller feber, att hosta i armvecket, att tvätta händerna helst med tvål och vatten men också använda alkogel, osv.

Ett annat viktigt medel att nå ut är också sociala medier. Inom projektet finns en kommunikatör som jobbar med Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp m.fl. för att ge korrekt information i ett land där oerhört mycket rykten florerar.

Det är tack vare pengar från Equmeniakyrkans katastroffond och från Missionskyrkan i Norge som ASUdh (Action de Secours d’Urgence et développement humain) kan hjälpa till i den rådande Corona-pandemin.

Anne Sundberg,
direktor för ASUdh, evakuerad till Sverige….