Covid-19 – vård på den indiska landsbygden

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka för Indien.

Nagnath Khandu Mali, 60-år från landsbygden utanför Solapur, Indien, hade drabbats av alvarlig covid-19. Han hade ihållande hosta, hög feber och svårt att andas. Två i hans familj hade redan avlidit. Den 16 maj i år fördes han till covid-19 centret som upprättats på St. Lukas Medical Center (SLMC) i Nannaj där man konstaterade att hans syresättning var nere på 80% och att han var illa där ann.

Läkare på centret rådde hans familjemedlemmar att så snart som möjligt ta honom till något av de större sjukhusen i Solapur, eftersom centret endast har kapacitet att behandla patienter med mild eller måttlig Covid-19 sjukdom. Familjen vädjade om att Nagnath ändå skulle få stanna på centret. De berättade att två i deras familj redan hade dött trots att de fördes till sjukhus i stan och att de därför inte kunde betala sjukhusavgiften för ännu en person på ett specialistsjukhus. Efter att man vägt in Nagnaths tillstånd, familjens svåra situation samt fått ett samtycke om att vårda honom trots att de hade informerats om riskerna tilläts ändå Nagnath läggas in i Nannaj. Centret anpassade vården så gott de kunde utifrån sina resurser, patientens ålder och alvarligare sjukdomsbild och följde gängse medicinska riktlinjer. Både Nagnath och familjen hade i stort sett tappat hoppet om att han skulle överleva och det enda lilla hoppet var att behandlingen på centret skulle kunna hjälpa honom. Till allas häpnad vände sjukdomen och efter 10 dagar hade sjukdomen gett sig och Nagnath kunde skrivas ut som frisk från covid-19.

Nagnath är en av 212 patienter som hittills behandlats på covid-19 centret. De flesta har inte varit så alvarligt sjuka som han, även om några få har remitterats till andra större sjukhus. Totalt har 208 av patienterna tillfrisknat. Patienter och anhöriga har alla varit tacksamma över vården de fått och det är många som tårögt tackat för omsorg och det fina omhändertagandet. Representanter från myndigheter, anhöriga och politiker som besökt SLMC har uppskattat ordning och renlighet, den trevliga atmosfären och hur personalen på sjukhuset engagerat sig. Detta har gett sjukhuset ett extra erkännande. För SLMC har det vid sidan av det primära målet att vårda Covid19 sjuka inneburit ett utmärkt tillfälle att sprida gudsverk genom ett kärleksfullt omhändertagande av patienterna och deras anhöriga, något som SLMC eftersträvar och som skall vara kännetecknande för arbetet. Det fina erkännandet som man fått för det arbete som Covid19 centret utfört hoppas man ska sitta i även efter pandemin och ge SLMC i Nannaj ännu bättre chanser att förverkliga målet att verksamheten ska vara självfinansierad år 2022.

Medarbetarna och ledningen för SLMS är mycket tacksamma för det stöd som Equmeniakyrkan bidragit med för att möjliggöra att man, under en mycket kritisk tid, kunnat fungera som det enda Covid19 center i området. Equmeniakyrkans bidrag för att möjliggöra Covid-19 Centret har per inlagd patient varit runt 465kr vilket är en på många sätt överkomlig satsning med tanke på vad den har betytt för de Covid19 sjuka, deras anhöriga och i slutänden även framtiden för hälsocentret.

Låt oss tacka Gud för alla som fått hjälp genom Covid19 centret i Nannja och för de som arbetade så hårt för att förverkliga det på ett så bra sätt.  

Låt oss fortsätta att be för St. Luke Medical Society två hälsocenter i Nannaj och Aurad. Be för att de ska bli ekonomiskt bärkraftiga utan att tappa sin förmåga att ge ett omhändertagande som visa på Jesus kärlek i praktisk handling. Idag bär man själv mellan 75-80% av sina kostnader. De senaste fem åren har Equmeniakyrkan och SLMS haft en överenskommelse om ett bidrag på 267 000 kr om året till verksamheten. Planen är att 2021 är sista året för detta verksamhetsstöd.

Låt oss fortsätta att be för Covid-19 situationen i Indien och speciellt för Equmeniakyrkans olika samarbetspartners i Indien som brottas med konsekvenserna av Covid-19 pandemin.     

Faktaruta

Fakta om SLMC i Nannaj: St. Luke Medical Society är en stiftelse som Hindustani Covenant Church bildat. Målgrupp är fattiga och marginaliserade personer i området runt Nannaj, Maharashtra, Indien. Centret är utrustat med tandläkaravdelning, ögon avdelning, ortopediskavdelning, apotek, laboratorium, centraliserad syreförsörjning, operationssal och 15 sängar. Sex specialistläkare besöker regelbundet kliniken och har då mottagning på de olika avdelningarna. Idag är den också utrustat och godkänt för att behandla upp till 45 covid-19-patienter med milda och måttliga symtom. Centret har nyligen tecknat ett avtal med två lokala läkare för att de tillsammans kan förse fler som bor runt Nannaj med hälsovård.

Baserat på inkomster och utgifter för verksamhetsåret april 2020 – mars 2021 har centret lyckats uppnå 75% av sitt mål att vara självfinansierade. 

Fakta SLMC i Aurad: St. Luke Medical Society är en stiftelse som Hindustani Covenant Church bildat. Målgrupp är fattiga och marginaliserade i området runt Aurad, Karnataka, Indien. Centret är utrustat med, operationssal, ögonklinik, ortopediskavdelning, apotek, laboratorium. Centret har också test- och rådgivningscenter för personer som lever med HIV och Aids. De är en del av det allmänna behandlingsprogrammet mot tuberkulos. Förutom den egna vårdpersonalen besöker fem läkare och sjuksköterskestudenter centret för konsultation och praktik.  Centret samarbetar med delstaten Karnatakas hälsodepartement i ett förebyggande HIV arbete bland prostituerade. 

Baserat på inkomster och utgifter för verksamhetsåret april 2020 – mars 2021 har man nått upp till 80 % av sitt mål att bli självfinansierade. 

Stefan Emilsson

Regional samordnare för Asien