Medarbetardag 4 april i Rimforsa – för alla medarbetare i Region Öst med Roland Hellsten

Medarbetardag för alla medarbetare i Region Öst

Vi möts tisdag 4 april kl.09.30 i Missionskyrkan, Rimforsa.

Dagen innehåller andakt, gemenskap, samtal, undervisning, årsmöte för Medarbetarna Öst, gudstjänst och inte minst att vi får mötas och se varandra inom regionen.
Dagens huvudtalare är Roland Hellsten, pastor, föreläsare, missionär, teolog och bibellärare som kommer tala om ”Lärjungaskap” och om ”Hur man utvecklar ett nytt ledarskap i församlingen”.
Preliminärt schema för dagen:

09.30               Fika

10.00               Inledning och Andakt

10.30-11.40    Seminarium med Roland Hellsten

12.00               Lunch på Liljeholmens FHS

13.20               Årsmöte för Medarbetarna Öst

14.00               Seminarium fortsättning och samtal

15.00               Fika

15.30               Sändning/Gudstjänst

16.30               Slut

 

Dagen är kostnadsfri för alla medarbetare!

 

Anmälan senast 24 mars till:

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

I anmälan skriver du:

Namn:

Församling:

Allergier eller specialkost:

Din mail och mobilnummer:

Under dagen gör vi en insamling till STEL som är en utbildning av byevangelister i Kongo Kinshasa.

Varmt välkomna/
Styrelsen för Medarbetarna Öst
Arrangörer:
Medarbetarna Öst tillsammans med Equmeniakyrkan region öst