Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 november, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag.

Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen.

Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är möjlig.

Valberedningen har just börjat sitt arbete. I det arbetet gäller det att hitta de människor som vill bidra på sitt sätt och med sin förmåga för att medverka till att Equmeniakyrkans vision kan bli en verklighet.

Vi önskar att församlingarna var och en för sig eller tillsammans med andra tar fram förslag på personer som är villiga att gå in i styrelsearbetet för vår kyrka i Guds tjänst.

Era svar behöver vi till den 25 januari 2017 då tiden för nominering går ut.

Svaren sänds till:
Ordförande Anna Carin P Stenbeck
Krukmakargatan 36 A
118 51 Stockholm
m4aco@yahoo.com

Med vänliga hälsningar och en önskan om Guds rika välsignelse i ert arbete hälsar valberedningen genom

Anna Carin Persson Stenbeck