Dela tro – i vår tid?!

Inspirationssamlingar om att dela evangelium Våren 2022.

Vad innebär missionsuppdraget nu? Hur tänker vi om evangelisation och att dela tro? Vilka är de stora utmaningarna och möjligheterna idag?

Våren 2022 bjuder Pionjärrådet Equmeniakyrkan Region Stockholm och Bromma Folkhögskola in till tre träffar via zoom om att dela tro i vår tid. I föredrag, samtal och bön vill vi ta oss an dessa viktiga frågor.

Tisdag 8 mars 18:30-20:30
En helande gemenskap i perfektionismens förlovade land
Vi vet det så väl men behöver ändå påminnas om det – Sverige är ett märkligt land med extrem individualism, rationalism och en religiös analfabetism som ibland utvecklas till fobi. Allt drivs här till sin spets och det återspeglas bl a i ett jagande efter prestation och perfektion, en utbredd känsla av otillräcklighet och – alltför ofta – psykisk ohälsa. Vi påverkas ofrånkomligen av samhällsandan samtidigt som församlingen utmanas att erbjuda en tydlig motkultur – en helande gemenskap där öppenheten förenas med sårbarheten. Hur möter vi den utmaningen?

Det här tankarna delar Bertil Forsberg i sitt föredrag. Bertil har under två decennier samlat människor till livsbearbetande mötesplatser i sin hemförsamling, senast med kurskonceptet Roder. I yrkeslivet har han arbetat med ledar- och medarbetarutveckling.

Medverkar gör också Lena Bergström, som sedan hösten 2018 i stort sett varje vecka möter människor i klimatrörelsen genom engagemang i People For Future. Lena pratar om erfarenheter av att ta sin pastorskrage på sig och delta i en växande folkrörelse och om de existentiella frågor som vaknar i klimatkrisens tid. Lena är pastor, evangelist i Region Stockholm och verksamhetsledare för Brobygge.

Elisabeth Strand finns också med under kvällen. Hon delar sina erfarenheter av att vara pastor ute på torget där hon möter människor i samtal och bl.a bjuder in till Alphakurser. Elisabeth är pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Skellefteå, där man i flera år arbetat utåtriktat och mycket aktivt med smågrupper.

Onsdag 23 mars 18:30-20:30
”Vi vet inte vilka vi är förrän vi mött Jesus:
Att hjälpa människor lämna sin kruka”

”Evangelisation handlar inte bara om att vinna människor för Gud, utan att leda människor till Jesus så att livet får en ny livsmening och en ny förståelse av vem hen är. Det innebär att all evangelisation i grund och botten bygger på konsten att avtäcka skillnaden mellan ett liv med Jesus och vad ett liv utan innebär”.

Det är några av de tankar som Ulf Bergsviker vill dela och pröva med oss i sitt föredrag. Ulf är pastor i Equmeniakyrkan och doktorand i Systematisk teologi. Medverkar gör också Farnaz Etemadfar som är högstadielärare. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter av att dela med sig av tron i sitt vardagsliv. Hans Sundberg medverkar också under kvällen. Han berättar om sin och församlingens erfarenheter av att tala med och be för människor ute på stan. Hans är pastor, engagerad i mission och församlingsgrundande, ordförande i Pionjärrådet samt Teologie Doktor.

Tisdag den 26 april 18:30-20:30
Jesus sa gå ut! – Om pionjära initiativ och församlingens vägar ut i samhället.

Har församlingen blivit för fast i sina lokaler? Kan vi sända människor att starta nya typer av mötesplatser ute i samhället? Hur kan det gå till?

Det är några av de tankar som Klas Eriksson vill ge under kvällen. Klas är pastor i Equmeniakyrkan och jobbar som samordnare för församlingsgrundande arbete i Equmeniakyrkan. Under kvällen kommer vi också att få exempel från tre personer som skapar olika typer av mötesplatser utanför kyrkan. Cai Berger, pastor, föreståndare i Högdalskyrkan, Per Westblom, pastor, föreståndare Edsvikskyrkan och Tomas Arvidsson, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan i Ljurhalla samt grundare av Beach Church.

Anmälan till zoomsamlingarna. 
Du anmäler intresse av att delta i en eller flera av zoomsamlingarna. Du behöver inte specificera vilken/vilka kvällar du vill delta i.
Alla som anmält intresse får en länk några dagar före varje samling och kan då välja att delta eller ej. https://forms.gle/Y7PVjrTmF1qRrsF56  

Ingen avgift.

Frågor?
Kontakta Klas ErikssonSamordnare församlingsgrundande arbete Region Stockholm klas.eriksson@equmeniakyrkan.se 070-491 12 65

Välkommen säger
Pionjärrådet Equmeniakyrkan Region Stockholm

Ytterligare resursperson för pionjärt arbete under 2022: rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se 0702-355098

Under våren 2022 skapar vi olika plattformar för att tillsammans reflektera över hur vi delar evangelium i vår tid. Se också Rooftop https://equmeniakyrkan.se/rooftop/