Denton Lotz har gått hem

Denton Lotz, före detta generalsekreterare i Baptisternas Världsallians, har lämnat jordelivet. Lotz hade bland annat tät kontakt med det svenska Baptistsamfundet, ett av de samfund som grundade Equmeniakyrkan, och hade ett starkt engagemang för religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

Denton Lotz, före detta generalsekreterare i Baptisternas Världsallians (BWA), har lämnat jordelivet. Lotz hade bland annat tät kontakt med det svenska Baptistsamfundet, ett av de samfund som grundade Equmeniakyrkan, och hade ett starkt engagemang för religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

BWA skriver i ett uttalande: ”Hans outtröttliga arbete och engagemang matchades med hans kärlek till människor och orubbliga optimism i mötet med stora utmaningar.”

Denton Lotz blev 80 år gammal. Vi ber för hans efterlevande och tackar Herren för Denton Lotz tjänst.