Dernulf: Ju mer vi lär känna skapelsen, ju större vördnad får vi för allt levande

”Spelar det egentligen någon roll hur jag lever mitt liv? Allt verkar ju gå åt skogen med den här planeten oavsett.” Orden kommer från en vän till mig när vi tar en fika tillsammans. Min vän, som sedan många år ­arbetar som lärare, tycker sig se samma uppgivenhet bland flera av sina elever när det kommer till frågor som rör planetens framtid. Men vi behöver också ta rygg på barnen som ju många gånger har mycket närmare till förundran än vi vuxna. Detta skriver Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf om i veckans Perspektiv.