Det är inte ett upprop för obegränsad invandring

Juluppropet är en väl definierad uppmaning och på intet sätt ett upprop för obegränsad invandring. Det handlar om villkoren för dem som redan är här, skriver Karin Wiborn och Lasse Svensson, Sveriges kristna råd, i en slutreplik i Svenska Dagbladet debatt.

svd_dump_1

Juluppropet är en väl definierad uppmaning och på intet sätt ett upprop för obegränsad invandring. Det handlar om villkoren för dem som redan är här, skriver Karin Wiborn och Lasse Svensson, Sveriges kristna råd, i en slutreplik i Svenska Dagbladet debatt.

Vi ser på nära håll hur den tillfälliga asyllagen försvårar barn och ungas situation, liksom rätten till familjeåterförening.

Juluppropets tre krav till regeringen engagerar många, däribland Helena Rivière (SvD Debatt 27/11). En del påstår att vi vill återgå till situationen 2015 då mer än 160 000 asylsökande sökte sig till Sverige. Vissa känner oro för detta, vilket kan vara förståeligt, men det måste finnas ett sätt att vara human och samtidigt kontrollera situationen. De allmänna mänskliga rättigheterna gäller alltid, inte bara när det passar oss.

Vi ser på nära håll hur den tillfälliga asyllagen försvårar barn och ungas situation, liksom rätten till familjeåterförening. När den tillfälliga lagen presenterades var samtliga remissinstanser starkt kritiska. All samlad kunskap visar att tillfälliga uppehållstillstånd, liksom svårigheter att återförenas med sin familj, orsakar stort personligt lidande och leder till psykisk ohälsa samt försämrar förutsättningarna för etablering. Vi menar att Sverige har potential att stå upp för mänskliga rättigheter och en migrationspolitik som underlättar en snabbare etablering vilket hela samhället har att tjäna på. Trygghet och familjeliv bidrar inte bara till mindre personligt lidande, det är också en bättre samhällsekonomisk lösning.

Vi skuldbelägger inte politiker, utan känner både sympati och empati med den som ska fatta svåra och komplexa beslut och som har till uppgift att arbeta för det bästa för så många som om möjligt. Men politiker har ett särskilt ansvar att argumentera för och se till att människors grundläggande rättigheter tillgodoses även i utsatta situationer.

Juluppropet är en väl definierad uppmaning och på intet sätt ett upprop för obegränsad invandring. Uppropet handlar inte heller om att vi ska tillbaka till den situation som rådde hösten 2015, utan om vilka villkor vi ger barn och unga, liksom föräldrar, som redan är här: nämligen trygghet, framtidstro och att få leva tillsammans med sin familj.

Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Lasse Svensson
kyrkoledare Equmeniakyrkan, ordförande Sveriges kristna råd