Diakoni i Belarus

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka för Belarus.

På nationell nivå finns Equmeniakyrkan med och stöttar tre områden inom Baptistunionen i Belarus:

  • Lägergården Zhemchuzhinka ”Lilla Pärlan” utanför Kobrin
  • Barmhärtighetssystrar och -bröder
  • Alko-rehab-center

Lägergården Zhemchuzhinka
Den 1 juni började årets första sommarläger på lägergården. I år hoppas de på en mer vanlig sommar till skillnad mot förra året som präglades av pandemin. Innan sommaren är slut är planen att genomfört  åtta läger för omkring 1000 barn.

Pavel, föreståndare för gården, skriver: ”Frid till er alla. På vårt första läger kom 183 barn. En del av dem kom från zoner med hög radioaktivitet. Under tio dagar predikade vi bla Guds ord för dem. Många av barnen ville stanna kvar för ett läger till, eller ännu fler. Tyvärr kan barnen bara var med på ett läger då vi behöver ge plats för fler. I år är det många inspektioner av olika myndigheter, men som de själva säger, vårt läger är något helt annat än andra läger som de har sett. Det är till och med så att inspektörerna själva skulle vilja delta.”

En svårighet i år är att få tag på ledare. Flera av de personer som brukar ställa upp lider fortfarande av sviter efter Covid-19, andra är rädda för att bli smittade.

Barmhärtighetssystrar och -bröder
Runt om i hela landet finns Barmhärtighetssystrar och -bröder, en typ av frivilliga diakoner. Dessa systrar och bröder arbetar frivilligt på barnhem, familjehem, hem för personer med funktionsvariationer, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor med mera.

Dima och hans fru Katja besöker regelbundet internatet i Minskområdet. Här får barn i åldern 6-16 år både boende och grundskoleutbildning. För att ge barnen mer än de kunskaper som skolan förmedlar kommer Dima, Katja och deras medarbetare regelbundet och har möten och lektioner med barnen där de får lära sig till exempel matlagning, social kompetens, ekonomi och hur man tar hand om sig själv. Kunskaper som är viktiga för ett liv efter skolan. Häromdagen skrev Dima att de har införskaffat ett växthus där barnen skall få lära sig att odla grönsaker.

Alkorehabcenter
Rehabiliteringscentret för missbrukare fyller en mycket viktig funktion. Det finns ett utbrett missbruk i Belarus och det drabbar många familjer. En rehabiliterad missbrukare betyder ofta hjälp för en hel familj.

På rehabcentret ”Räddningen” finns plats för 12-15 personer åt gången. Under de senaste åtta åren har 200 personer genomgått ett rehabiliteringsprogram och andelen som förblir nyktra efter vistelsen är långt högre än på statliga center.

De hjälpsökande har på sitt dagsschema bibelundervisning, matlagning, trädgårdsarbete, djurhållning, skogsarbete och underhåll av fastigheten. På söndagar besöker de en kyrka i närheten av centret. Flera av dem har tagit emot Kristus och låtit döpa sig. Några av dem har till och med valt att studera på teologiska seminariet i Minsk.

Bed för folket i Belarus, de behöver våra förböner.

För Equmeniakyrkans Belarusnätverk: Malin Akervall