Diakonins månad 2019

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar.

Läs mer om Diakonins månad och Äldres psykiska ohälsa på Sveriges Kristna Råds webbsida.