Digital regionsamling Nord och Syd

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 september, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

digitala regionsamlingar

Regionsamlingarna den här hösten blir digitala.

Det kommer finnas två tillfällen per region att välja mellan.

Söndag 11 okt kl. 18:00 – 19:00

Onsdag 21 okt kl. 19:00 – 20:00

De viktiga frågor som vi planerat att samtala om, kommer att introduceras på digitala zoom-möten. Utifrån dessa hoppas vi att ni sedan kan finna tid för samtal kring frågorna i era egna församlingar under hösten.

Vi vill särskilt inbjuda ordförande och församlingsföreståndare till zoom-mötet. Men självklart är även andra intresserade i styrelse, församling och medarbetare välkomna att vara med.

Internationell mission
Vi vill tala om Equmeniakyrkans internationella mission utifrån den rapport som kyrkostyrelsen låtit en arbetsgrupp ta fram. Rapporten kommer att finnas tillgänglig efter kyrkokonferensen. Hur skall vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på och stärker engagemanget?

Givandet i församlingen
Vi vill också följa upp ett område som varit aktuellt på ett par kyrkokonferenser genom att introducera ett samtalsunderlag kring hur givandet i församlingen kan ta sig uttryck idag.

Läs mer: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Anmäl er här : https://forms.gle/GRguZ4fZiNFeUstg8