Världskarta

Var med och diskutera

Vår internationella mission

Digitala regionsamlingar & enkät/remiss

Internationell mission

Under hösten har vi haft digitala samlingar med introduktion av det material som är underlag för samtal i församlingarna kring Equmeniakyrkans internationella mission. Hur skall vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på och stärker engagemanget? En viktig bakgrund är den genomlysning som kyrkostyrelsen tog initiativ till under våren 2020.

Förhoppningen är att ni under hösten/vinterna kan avsätta tid i er församling för samtal om internationell mission och senast den 31 januari svara på remissfrågorna i enkäten.

Material

Enkäten/remissen

Enkäten/remissen handlar om er församlings engagemang kring Internationella mission. Vi förstår att en del frågor kan vara svåra att svara på men är tacksamma om ni svarar så gott det ni kan.

Svaren vill vi ha senast 31 januari.

Kontaktperson

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

0703-17 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se