Världskarta

Var med och diskutera

Vår internationella mission

Digitala regionsamlingar

De viktiga frågor som vi planerat att samtala om, kommer att introduceras på digitala zoom-möten. Utifrån dessa hoppas vi att ni sedan kan finna tid för samtal kring frågorna i era egna församlingar under hösten.

Vi vill särskilt inbjuda ordförande och församlingsföreståndare till zoom-mötet. Men självklart är även andra intresserade i styrelse, församling och medarbetare välkomna att vara med.

Vi har tidigare nämnt att vi även tänkte tala om givande i församlingen men återkommer till detta lite längre fram för att kunna fokusera på ett område i taget.

Internationell mission

Vi kommer att introducera material och en enkät om Equmeniakyrkans internationella mission. Hur skall vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på och stärker engagemanget? En viktig bakgrund är den genomlysning som kyrkostyrelsen tog initiativ till under våren.

Förhoppningen är att ni under hösten kan avsätta tid i er församling för samtal om internationell mission och senast den 15 december svara på remissfrågorna i enkäten.

Läs gärna innan:
Innan samlingen är det bra om du läst ”Remissfrågor om Internationell mission” som du hittar nedan. Sedan är det också bra om du läser antingen Slutrapport eller Sammanfattning innan ni samtalar om frågorna i er församling.

Material

Enkäten

Enkäten/remissen handlar om er församlings engagemang kring Internationella mission. Vi förstår att en del frågor kan vara svåra att svara på men är tacksamma om ni svarar så gott det ni kan.

Svaren vill vi ha senast 15 december.

Zoom-möte & anmälan

Vi har fördelat samlingarna per region, men självklart går det utmärkt att välja en annan kväll om det passar bättre för er. Vi tror dock att det är bra om personer från samma församling i möjligaste mån deltar i samma möte. OBS! Första veckan möts vi kl. 18.00 och andra veckan kl. 19.00.

För att veta hur många vi blir, vill vi att ni anmäler er.

Ett par dagar innan respektive samling får ni som anmält er en länk till zoom-mötet som ni kan ansluta med.

Datum, region och tid

11/10Söndag18.00Region Nord och Syd
12/10Måndag18.00Region Mitt och Stockholm
13/10Tisdag18.00Region Svealand
14/10Onsdag18.00Region Väst
15/10Torsdag18.00Region Öst
18/10Söndag19.00Region Väst
19/10Måndag19.00Region Öst
20/10Tisdag19.00Region Mitt och Stockholm
21/10Onsdag19.00Region Nord och Syd
22/10Torsdag19.00Region Svealand

Kontaktperson

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

070-317 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se