Earth hour 2019

Publicerat 

Earth Hour

Lördag 30 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Under en timme ha vi möjlighet att tillsammans över hela världen manifestera ett gemensamt problem. Det här är en symbolhandling som engagerar miljontals människor.

– Att byta till energisnåla ljuskällor är ett enkelt sätt att göra något i det lilla men som tack vara att vi är många som gör det, får stora konsekvenser.

– Genom att gå över till förnybar energi, kraftigt minska matsvinnet och resa och handla mer hållbart, kan vi bidra till att leva planetsmart, säger Ola Hansén, klimatexpert på WWF.

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

 wwf.se/earth-hour