Earth hour 2019

Lördag 30 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

Earth Hour

Lördag 30 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Under en timme ha vi möjlighet att tillsammans över hela världen manifestera ett gemensamt problem. Det här är en symbolhandling som engagerar miljontals människor.

– Att byta till energisnåla ljuskällor är ett enkelt sätt att göra något i det lilla men som tack vara att vi är många som gör det, får stora konsekvenser.

– Genom att gå över till förnybar energi, kraftigt minska matsvinnet och resa och handla mer hållbart, kan vi bidra till att leva planetsmart, säger Ola Hansén, klimatexpert på WWF.

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

 wwf.se/earth-hour

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Nyhetsbrev om fred, hållbarhet och mänskliga rättigheter" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.