Efter jordbävningen i Ecuador – satsning på småföretagande ger hopp

Publicerat 

Det är nu mer än ett och ett halvt år sedan som Ecuadors stillahavskust skakades av en kraftig jordbävning. Staden Manta drabbades hårt, med flera kvarter som förstördes helt och många döda.

Erika Mendoza fanns mitt i kaoset och var sedan med i arbetet som församlingen “La Victoria” stod i. Bland annat var hon med och arbetade med skratterapi, i det första skedet, de första veckorna.

– Som kyrka har vi jobbat hårt sedan jordbävningen, även om arbetet tagit olika uttryck. Den sista tiden har jag hjälpt till med de administrativa uppgifterna i församlingen, som sekreterare.

Erika har sedan jordbävningen varit utan fast arbete, så tiden har funnits för att hjälpa till på olika sätt.
– Jag och många andra har haft svårt att få jobb, för min del löste det sig för några månader sedan då jag fick en tjänst i Coca, en stad i Amazonas, på andra sidan landet. Så efter 20 timmar i buss kom jag hit, berättar Erika på en knastrande telefonlinje.

Nu arbetar Erika som lärare i en gymnasieskola för vuxna. Hon besöker också byar ute i djungeln för att ge gymnasieutbildning till människor som inte fått möjligheten tidigare. Flera av dem hon arbetar med har ett trassligt liv och har inte sällan problem med droger.

– Det känns som att jag indirekt skickades hit som missionär, det finns mycket nöd och jag ser hur Gud använder mig. Jag trivs, men visst saknar jag Manta, min familj och församlingen. Församlingen har stora utmaningar men just nu är mina böner det enda stöd jag kan ge.

En av dem som arbetar vidare inom församlingen i Manta är Maria de Los Angeles Vasquez. Hon finns med i ledningsgruppen för de sociala projekt som kyrkan driver sedan jordbävningen.

– Vi har gått igenom olika faser. Efter de första veckornas akuta hjälpinsatser startade vi ett projekt där vi kunde finansiera reparationer av hus. Nu lägger vi all kraft på ett projekt som heter ”Den barmhärtige samariern”, där vi stöder småföretagande hos ungefär 50 personer av dem som drabbades av katastrofen.

Ekonomiskt stöd är en del i planen, men viktigare är utbildningarna där de som antagits till projektet får lära sig företagande, ekonomi, marknadsföring och affärsetik. Ett av Ecuadors största universitet har ställt lokaler och personal till förfogande för utbildningarna.

– Det är spännande att hitta olika aktörer som vill hjälpa till och bidra. Vi är tydliga med att vi gör detta som kyrka, men vi är inte rädda att för att arbeta tillsammans med andra. Vi vill ju åt samma håll, så varför inte gå tillsammans? säger Maria och fortsätter.

– Det blir också naturligt att dela tron, många funderar på varför vi gör det vi gör och lägger så mycket kraft och tid på att hjälpa andra. Men jag tror att kristen tro måste gestaltas i handling, och det vi gör inspirerar och ger kraft till oss själva också.

Det handlar ofta om många timmar varje vecka som Maria och de andra i ledningsgruppen lägger. Samtliga arbetar utan lön, men för hela teamet är det självklart att vilja vara en lösning för dem runt omkring som behöver stöd.

– Manta blir nog aldrig vad det var innan jordbävningen, det finns sår som aldrig kommer läkas, men vi hoppas att Manta ska bli ännu bättre än vad det en gång var, slutar Maria.

Ladda ned berättelsen som pdf

Fler berättelser