Efterfesten….!

Eller kanske snarare – Efter festen!
Här kommer några bilder och tillbakablickar om vad som hände på årets Regionfest och Regionstämma på Karlskoga Folkhögskola 13 oktober.

Eller kanske snarare efter festen!

Årets Regionfest och Regionstämma på Karlskoga folkhögskola blev en lyckad dag som samlade ett 120 tal personer. I år arrangerades dagen tillsammans med Equmenia i regionen och Temat var ”Mission i Sverige”. Marcus Olsson, krogpastor i Göteborg, berättade om sitt liv och sitt arbete. En del blir lite förvånade över att finna en pastor på krogen men när de hämtat sig från ”chocken” är det ofta mycket uppskattat.  Även i krogmiljön finns det rum för evangelium om Jesus.   Marcus berättade hur han ibland märker att Guds närvaro blir påtaglig och människor blir berörda. Ibland gör hans blotta närvaro att det uppstår samtal om tro och kyrka bland kroggästerna.

Equmenia höll föreningsstämma och samlade ett antal yngre deltagare. Representanter för förtroenderådet höll överläggningar och övriga fick en genomgång av hur Bibeläventyret  fungerar med Andreas Hultsten som ansvarar för bibeläventyret.

Förutom god mat och trevliga samtal hölls flera valbara seminarier.  Kenneth Bergqvist gav en bakgrund och teologiska motiv till varför församlingsplantering  prioriteras i Equmeniakyrkan.  Kennet berättade om de planer som finns att göra en församlingsplantering, en omstart av församlingens verksamhet i Hagfors.
Sören Carlsvärd gav en kyrkohistorisk genomgång av den första baptistiska väckelsen i Sverige för 170 år sedan.  Göran Edel, tidigare anställd på Karlskoga folkhögskola visade exempel på hur församlingar med ny energiteknik kan spara pengar och bidra till en bättre miljö.

Seminariet om PULS  med Oskar Persson från Equmenia, handlade om hur föreningar kan jobba med att kombinera idrott och tro.  Anja Wändal som jobbar med integrationsfrågor berättade vad som händer i Sverige just nu när det gäller antalet asylsökande och ensamkommande barn.  Anja gav även exempel och tips från församlingar som på ett berömvärt sätt arbetar med integration och nysvenskar.

Vi firade en gemensam gudstjänst där vi samlade in en kollekt på 10 120 kronor till Equmenikyrkans Internationella arbete.
Sen var det dags för middag med underhållning av Malte Hallqvist.

Här kan du ladda ner anteckningar från Förtroenderådets möte

Här kan du ladda ner de nya Instruktionerna gällande Förtroenderåd