Ekolog tilldelades Martin Luther King-priset 2023

På måndagskvällen, 16 januari, delades 2023 års Martin Luther King-pris ut till ekologen Pella Thiel för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet.


Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet. Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem. Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden. Den vision som driver Pella Thiel är en planet där människor och natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under antropocen är ett minne blott. ”From harm to harmony!”

Priskommitténs motivering

Se prisutdelningen i efterhand här: