Ekumeniska nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor

Den självklara mötesplatsen för alla som brinner för kyrkornas arbete med flykting integrationsfrågor! Denna gång förläggs dagarna till Immanuelskyrkan i Stockholm.

Integration2-992-2

Den självklara mötesplatsen för alla som brinner för kyrkornas arbete med flykting integrationsfrågor! Denna gång förläggs dagarna till Immanuelskyrkan i Stockholm.

Nätverksdagarna har för många blivit viktiga dagar för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte – varmt välkommen oavsett om du är veteran eller ny i sammanhanget!

Tema för årets dagar är: Att komma till ett nytt land. Seminarier, workshops och samtal kring hur vi som kyrkor kan finnas med i mottagande av nyanlända, närvaro vid boenden, psykosocialt stöd, svenskundervisning, tips på material, flyktingvägar till Sverige, lokala exempel med mera.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet planeras av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp. Dagarna genomförs i samverkan med studieförbundet Bilda och är öppna för alla som är intresserade.

Fika och lunch ingår i programmet för nätverksdagarna.
Eftermiddagens seminarium väljer du på plats. Deltagaravgift är 200 kronor för en dag eller 300 kronor för båda dagarna. Priset är subventionerat. Resa och boende ordnar och bekostar var och en. Om du endast kan vara med del av dag vill vi ändå att du anmäler dig.

Anmälan senast 7 april, via e-post till Charlotte.backlund@bilda.nu
Anmälan är bindande. Förhinder meddelas senast 14 april, i annat fall faktureras deltagaravgiften.
I anmälan ska följande uppgifter ingå:
•Namn och epost-adress
•Församling/ organisation
•Behov av särskild kost
•Fakturaadress

För frågor och mer info kontakta:
Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan, sofia.sjoberg@svenskakyrkan.se, 018-169416, 073-0233276
Inga Johansson, Equmeniakyrkan, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 076-505 31 81

Varmt välkomna!