Ekumeniska nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor, 3-4 april.

Dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Den första dagen möts vi på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala och andra dagen i Missionskyrkan i Uppsala.

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 februari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Den första dagen möts vi på Svenska kyrkans kyrkokansli  i Uppsala och andra dagen i Missionskyrkan i Uppsala.

Tema dag 1 : Icke tillräckliga skäl för asyl? Var går gränsen?

Temadag 2: Tillsammans kan vi göra Sverige bättre. Integrationsfrågor, arbete mot utanförskap m. m

Sveriges Kristna Råd står för inbjudan och programmet har planerats av SKR:s migrationsgrupp! Anmälan senast 25 mars via länken https://www.sensus.se/skr2014

Varmt välkomna både anställda medarbetare och volontärer!

Inbjudan