En annan sida av Spanien

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka särskilt för Spanien.

Har du funderat på var den frukt du äter kommer ifrån?

Mycket av frukten som vi i Skandinavien njuter av kommer från en liten region i den sydöstra delen av den Iberiska halvön, provinsen Almería. Under den senare delen av förra seklet insåg några bönder här, att genom att bygga växthus, kunde de under större delen av året odla och skörda mer frukt och grönsaker av hög kvalitet. De började bygga stora tak av plast över sina plantage och under dessa planterades alla slags frukt och grönsaker. Verksamheten växte i en sådan utsträckning att denna region nu kallas för ”Plasthavet” – Mil efter mil av växthus som från ovan verkligen ser ut som ett hav av plast. Mellan och under de stora taken går smala gångar till de olika växthusen, de flesta av de som arbetar här färdas med cyklar och motorcyklar eftersom det är svårt för två bilar att mötas på de smala gångarna. Arbetarna, som tillbringar större delen av dagen under dessa plasttak måste uthärda extremt höga temperaturer och ofta, oavsett hur mycket vatten de dricker, lider de av uttorkning.

De som arbetar på plantager är till stor del människor som kommit till Spanien från Nordafrika och Sub-Sahara genom illegal invandring. Tyvärr, som en följd av den ondska och det begär efter rikedom som finns i världen, utnyttjas många av dessa invandrare med den konsekvens att de lever dåligt, till exempel i små hyddor. Några har varit tvungna att bo i små baracker som används för att lagra jordbruksredskap, dessa saknar både el och rinnande vatten. Arbetspassen är extremt långa och lönen är inte skäligt. Förutom detta förekommer det också ett utnyttjande bland invandrarna själva, till exempel är droghandeln stor och prostitution och misshandel omfattande detta förstärker det mänskliga eländet och lidandet.

Luz en el Camino – ”Ljus på vägen”

Genom ”Departementet för Evangelisation och Mission” (DEM) i FIEIDE organiserar vi ett projekt som vi kallar ”Ljus på vägen”. Varför detta namn? Eftersom många av arbetarna måste resa flera kilometer på gamla cyklar, ofta utan ljus och utan säkerhet i mörkret både i gryningen och om kvällen är det välkänt för alla som bor i regionen att det ofta inträffar otäcka olyckor på vägen. Vårt mål är att förse arbetarna med en form för säkerhetsutrustningspaket, en liten ryggsäck som innehåller en ficklampa, en brandsäker väst, en termos för vatten och ett ljus för cyklarna. Utöver detta vill vi även att tillhandahålla skolmaterial för migranternas små barn.

Men förutom att ge dem ljus för vägen önskar vi även ge dem evangeliets ljus så att de också kan hitta vägen till evigheten.

Vi hoppas att detta pilotprojekt, som kommer att äga rum i augusti i år skall utvecklas till fler projekt och då inte bara i denna region, utan även på andra platser.

Från Departementet för Evangelisation och Mission i FIEIDE vill vi tacka våra bröder och systrar i Sverige och alla systerkyrkor som ber och stöder vårt arbete . Må Herren välsigna er mycket! Vi hoppas att vi en dag kan skall möta några av er för att på plats visa det arbetet vi, med stöd från er, bedriver.

Pedro Arbalat

DEM-koordinator