En av våra pastorer är försvunnen

Publicerat 

Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be. Detta är en av våra medarbetare. På plats i Örebro finns våra lokala pastorer och medarbetare som har nära kontakt med hennes familj och vänner. Fredag kväll hölls en förbönsgudstjänst i Betelkyrkan i Örebro.

Vår nationella krisgrupp har arbetat med detta sedan i onsdags. Polisen har med familjens samtycke släppt namn och bild och därför lägger vi ut detta här. Vi ber om Guds ledning, beskydd och ingripande, för kraft till anhöriga och andra berörda, också för polisernas arbete.