En berättelse om våld i en nära relation och hur Christian Study Centre fredskommitté griper in.

Enligt vår förbönskalander ber vi för Pakistan v 10.

I slutet av februari varje år skall de organisationer som får del av SIDA-stöd skicka in en kort rapport från det föregående årets projektverksamhet. En del av rapporten skall vara en historia som beskriver vad verksamheten har uppnått.

I 2020 års rapport från Equmeniakyrkans pakistanska samarbetsorganisation Christian Study Centre (CSC) fick vi ta del av denna berättelse.

Händelse ägde rum i orten Nankana Sahib i Pakistan. Det är en berättelse om våld i en nära relation och hur CSCs fredskommitté griper in.

Noshaba, är en ung tjej som bor i Nankana Sahib och tillhör en mycket rik familj. Hon är gift med Ghulam som vid händelsen var biträdande polisinspektör vid den lokala polisstationen i Nankana Sahib. Ghulam hade tidigare varit gift och hade från det äktenskapet fyra barn. Hans äldsta dotter var nu gammal nog att gifta sig.

Ghulam ansåg att Noshabas bror var en lämplig man för dottern men det var en idé som inte Noshaba och hennes familj ville stödja. Då inte Ghulam fick Noshaba stöd tog han till våld och använde bla ett bälte för att slå Noshaba. Då grannarna hörde vad som pågick försökte de ingripa men stoppades av Ghulam som sa att det de hörde hade att göra med en ”intern familjeangelägenhet”.

Våldet i hemmet fortsatte och blev allt värre och en natt skadesköt Ghulam sin fru. Noshabas överlevde skotten och lyckades fly hemmet och kunde ringa en ”help line”. ”Räddningsteamet” kom då till undsättning och förde Noshaba i säkerhet.

CSCs fredskommittémedlemmar Saima och Abid hörde talas om händelsen och bestämde sig för att hjälpa Noshaba. Saima har en bred kunskap om frågor som rör våld i hemmet genom sitt arbete Para Legal Clinic.

Noshaba föreslogs att anmäla sin man och tillsammans med fredskommittén mötte de poliskårens högste tjänsteman. I mötet med tjänstemannen sa bla Noshaba ”Hur kan en sådan kriminell person få arbeta som Polis i vårt samhälle?”. Hennes ord var mycket förnedrande för avdelningen. Fallet utträddes och Ghulam avskedades.

Några månader senare kontaktade Ghulam fredskommitténs medlemmar för att be om ursäkt för sin våldshandling. Fredskommittén klargjorde att det inte var dem han skulle be om ursäkt till utan den ursäkten skulle ges till hans fru. Han bad medlemmarna i kommittén att medla mellan honom och Noshaba då han ville leva ihop med sin fru. Noshaba tog god tid på sig att ompröva sin man och bestämde sig efter en lång övervägning att tillsammans med fredskommittén träffa honom. Vid mötet gav Ghulam uttryck för skamsenhet och djup ånger.

Efter en tid bestämde Noshaba att ge äktenskapet en andra chans och att förlåta Ghulam i närvaro av hennes familj och kommittémedlemmar. Enligt rapport från fredskommittén har paret återförenats.

Historia visar att våld i hemmet fördöms starkt av CSC och dess fredskommittéer. Det är en fråga som de aktivt arbetar med för att komma till bukt med våldet i samhället i ett försök att vara med och skapa ett fredligt och inkluderande pakistanskt samhälle.

Anna Carin P Stenbeck

Handläggare och ansvarig för kontakten med Christian Study Centre i Pakistan