En Bibel för samerna

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Förra veckan var jag i Tromsö, där människor från Finland, Sverige och Norge möttes. Det som samlade oss var den pågående översättningen av Gamla Testamentet på Nordsamiska, ett arbete som leds av norska bibelsällskapet. Det är märkligt att det inte finns en användbar helbibel på nordsamiska. Språket har en officiell rättstavning sedan 1978, men de som läst sitt modersmål sedan dess har ingen bibel att tillgå. Nya Testamentet finns dock, sedan 1998. Och arbetet med GT har kommit långt nu.

Stein Mydske, norska bibelsällskapets generalsekreterare, poängterade att detta arbete är oerhört viktigt. Att ha tillgång till Guds ord på modersmålet förändrar liv och hela samhällen, menade han, med exempel från andra platser på jorden. Det är någonting helt annat än att ha bibeln på ett språk man förstår, men som inte är hjärtats språk. Nog vill vi i Sverige ha bibeln på svenska, även om man kanske klarar sig nog så bra med engelska. När människor får Ordet på samiska har det sin inverkan på gudstjänstlivet, som blir på en gång mera relevant. Det finns många vittnesbörd där människor har sagt att när de hörde budskapet på det språk som lever i deras hjärtan så grep det tag i dem. Jag har själv mött detta åtskilliga gånger.

Därför är det arbete som en liten grupp hängivna människor utför så viktigt. Det är inte alltid lätt. Samiska är ett speciellt språk, mycket olikt svenska eller norska. En sådan seminariedag kan det bli fascinerande diskussioner om hur man skall uttrycka vissa saker på samiska. Det vilar ett stort ansvar på gruppen. För de formuleringar man väljer kommer att forma framtida människors liv. På ytan kan diskussionerna om pronomen och possessiva suffix verka akademiska och föga relevanta. Men på djupet handlar de om livet. Och det känns i samtalen. Stundvis känner man att det pågår ett heligt arbete.

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Europa och Asien