En dag med Asylrättscentrum

Välkommen till en viktig informationsdag med bl.a. genomgång av asylprocessen och fördjupning i verkställighetshindersprocessen samt religion som skyddsskäl.

Läs mer