En gåva till våra församlingar

Publicerat 

Tiotals miljoner människor är på flykt undan konflikt, våld och misär. En del har efter strapatsrika och livsfarliga resor lyckats ta sig till Europa och Sverige. Många av dom som flyr har förlorat allt det som ger glädje och mening med livet: hemmet, arbete, vardagen, nära och kära. Jag har själv på plats i Syrien under kriget sett bombade städer och byar och mött människor som förlorat allt. Jag har lyssnat till deras berättelser men också mött modiga och starka människor som på plats i Syrien på olika sätt hjälper dem som flytt inom landet. Genom insamlingen ”Tänd ljus för Syrien” har vi från Equmeniakyrkan kunnat vara med och stötta en del av det arbetet. Från kyrkan i Syrien har man då jag mött dem gång på gång bett oss att på ett så bra sätt som möjligt ta emot dom flyktingar som kommer till vårt land oavsett varifrån dom kommer och deras tro eller nationalitet.

En del av dessa flyktingar finns nu här i Sverige och i vår del av landet där de väntar på uppehållstillstånd eller har fått det och därigenom en möjlighet att börja om. Som medmänniskor och kristna har vi fått uppdraget att värna varandras liv och värdighet. Och till min glädje har jag sett hur så många av våra församlingar tagit den uppgiften på allvar. Ni har gjort detta på ett fantastiskt sätt genom ert arbete med konkret omsorg och stöd, språkundervisning, språkcaféer, gitarrorkestrar, boenden och aktiv och trogen påverkan på beslutsfattare och myndigheter. Om allt detta har jag med både glädje och stolthet kunnat berätta för våra vänner i kyrkan i Syrien. Det har också varit en uppmuntran för dem.

De nya svenskarna är en gåva till oss som församlingar och samfund de har gett nytt mod och arbetsglädje. Några har fått nya medlemmar i sina församlingar, några har lärt sig tala lite arabiska, andra har lärt sig att tycka om ta boule, humus och falafel. Om vi tillsammans i regionen fortsätter det här viktiga arbetet med våra nya vänner och svenskar, om vi lär av och inspirerar varandra så kommer detta att bli en viktig del av församlingsutvecklingen i Equmeniakyrkan.

Än en gång vill jag tacka alla runt om i regionen för allt det goda arbetet ni gör och önska er alla Guds välsignelse i ert fortsatta viktiga arbete.

Ps. Många flyktingar har fått lämna den plats dit de först kom och genom kommunplaceringar kommer en del till platser som tidigare inte haft något arbete med flyktingar och asylsökande och nu får också ni möjlighet att vara med i detta givande arbete.

Emanuel Furbacken, Samordnare för asyl och migration