En glädjefylld Lucia!

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ljuständning bland barnmorskeeleverna - en symbol för deras uppdrag

13 dec. Lucia. Varje år kommer detta stämningsfulla tåg inskridande i vår vardag och sprider ljus och frid omkring sig. Jag älskar det! Det ger ett välbehövlig lugn i julstressen. Trots att berättelsen om Lucia inte utspelade sig i Sverige är vi bland de enda i världen att fira henne. Svenskars närvaro i bl.a. systerkyrkan i Kongo har dock satt sina spår. Förra året såg jag ett videoklipp från ett Luciafirande där: De vita dräkterna, de tända ljusen och mörkret runtomkring var sig likt. Likaså sångerna som de sjöng på lite bruten svenska. Men i övrigt var det en härlig omtolkning till lokal kontext där ”Natten går tunga fjät” plötsligt hade fått en ny, svängig rytm och Luciatåget liksom svajade fram i stället för vårt annars så typiska skridande. Det var inte ett dugg fridfullt, men väldigt medryckande och helt underbart!! Det påminde mig hur mycket vi har att lära av varandra genom att låta oss utmanas av varandras sätt att tolka saker. Detta var deras tolkning av ett Luciafirande. Fokus låg på glädjen, vilket är ett nog så viktigt budskap att bära fram.

I Pakistan har jag vid ett par tillfällen varit med om något som också liknar ett Luciafirande – men som inte har ett dugg med Lucia att göra. Det är en ceremoni för unga kvinnor som slutfört sina två års barnmorskestudier på Talitha Kumi Welfare Society; ett center som hjälper fattiga, våldsutsatta kvinnor att få en ny chans i livet. Iklädda sina vita barnmorskedräkter tänder de var sitt ljus som en symbol på att de ska gå ut i samhället och tjäna; vara ljus bland de många andra utsatta kvinnor som behöver deras hjälp. Egentligen kanske deras ceremoni är ett mer riktigt firande av Lucia? Här står en grupp starka kvinnor (många av dem har fått kämpa mot övriga i familjen för att få utbilda sig, och flera har med hjälp av Talitha Kumi tagit sig ur en situation av misshandel) beredda att offra mycket för sin tro – i det här fallet tron på allas lika rätt till ett värdigt liv. Påminner inte det mer om den starka kvinna som helgonet Lucia beskrivs ha varit? Min bön är att dessa kvinnor i Pakistan ska gå i Guds beskydd i det mörker som omger dem i ett land med mycket våld och förtryck.

Till er alla – en fortsatt fridfull – och glädjefylld – advent!