En humanitär katastrof

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Myanmar.

För första gången på 25 år sattes i slutet av mars jaktplan in för att bomba karenkontrollerade områden i Myanmar/Burma. I det mest utsatta området har den burmesiska arméns offensiv lett till att nästan 90% av befolkningen eller ca 70 000 personer nu är på flykt.

De upprepade terrorbombningarna och beskjutningarna av byar har bidragit till flera civila dödsoffer och en humanitär katastrof. Runt 7000 personer har sökt sig till gränsen till Thailand för att få skydd men de thailändska gränspatrullerna tvingar tillbaka dem med hänvisning till risken att de tar med sig Covid19 smitta. Detta samtidigt som burmesiska armén attackerat både flyktingarna och de som försökt föra in humanitär hjälp till flyktingarna. Situationen är desperat och kvinnor och barn drabbas speciellt hårt.

Detta är ett exempel på hur militärregimen i Myanmar/Burma förgriper sig på människor och samhället i en del av landet som ligger nära det område i Thailand som Equmeniakyrkan är med och stödjer.  Samtidigt vet vi också att liknande attacker sker mot många av de 135 officiella minoritetsgrupper som finns i landet och mot de som protesterar mot nedmonteringen av den begränsade demokrati som rått under det sista decenniet. Världen har reagerat men inte med en sådan kraft eller enhet som fått militären att ändra kurs.

Karen Peace Support Network ”KPSN” är det största nätverket av Karenska civila samhällsorganisationer. De går nu ut och vädjar om bl.a.

Att thailändska myndigheter

  • ska ge skydd åt flyktingar som flyr den burmesiska arméns attacker och förföljelse.
  • ger humanitära biståndsorganisationer tillträde för att bistå flyktingarna.
  • tillåter att humanitärt bistånd levereras över gränserna till konfliktdrabbade etniska grupper.

Att utländska regeringar

  • inte ger diplomatiskt erkännande till den olagliga militärregimen.
  • inte säljer vapen till regimen och upphör med försvarssamarbete.
  • inför ekonomiska sanktioner mot militärregimen, inbegripet riktade sanktioner mot militära företag.
  • avslutar alla investeringar särskilt i storskaliga infrastruktur- och resursutvinningsprojekt.

Allt detta tills det råder varaktig fred och makten getts över enligt den nya federala konstitutionen vilken ger lokalsamhällena rätt att besluta på egen hand.

Equmeniakyrkan har tidigare skickat med liknande synpunkter till svenska UD inför deras arbete med ny strategi för Myanmar/Burma. Låt oss be om att makthavare i Sverige, Thailand och runt om i världen väljer att sätta Myanmars/Burmas alla olika folk före egna intressen i området så att vi får se en rättfärdig och demokratisk utveckling. I Myanmar är runt 1,7 miljoner personer baptister de flesta tillhör minoritetsfolken. De står oss som kyrka extra nära. Låt oss be att kyrkan i landet kan förmedla hopp och vara en röst för fred, frihet och demokrati. Låt oss också be för de i våra församlingar som flytt från Myanmar/Burma och som nu oroas för sitt gamla hemland, sitt folk och släkt och vänner.   

Stefan Emilsson

Samordnare för Equmeniakyrkans samarbete med kyrkor och organisationer i Asien