En utstickare bland missionärer – om Hilda Carlsson-Norborgs personarkiv

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 
 

Hildaoch August
Till höger: Hilda och maken August Carlsson

Hilda Carlsson-Norborg, född 1854, var missionär och hennes personarkiv har gott sällskap bland de många andra fina missionärsarkiv som Svenska Missionskyrkan har deponerade på Riksarkivet. Särskiljande för Hildas arkiv är att Hilda inte alls missionerade för Missionsförbundet. Från 1870-talet och framåt arbetade hon för Augustana-synoden, som verkade bland mormonerna i Amerika. Senare skulle Hilda också komma att delta i Santalmissionen, en norsk-dansk sammanslutning som verkade bland bengalfolket santalerna i Indien under 1800-talets tre sista decennier.  

Jerusalembukett
Pressade växter från Jerusalem

Carlsson-Norborg-arkivets särart bland missionärsarkiven visar sig också då man öppnar arkivboxarna och finner fotoalbumet, med fotografier från Amerika och Indien, men också fyllt med collage av illustrationer, bokmärken och pressade växter. Vilken annan missionär har arbetat fram en sådan personlig estetik i sina samlingar? I den lilla dagbok som ingår i arkivet trängs reseberättelser med buketter av växter från Jerusalem och från indiska missionsstationen Fridhem. Dagboken ger en stark inblick i Hildas tankar och känsloliv före, under och efter tiden för förste maken August Carlssons tragiska bortgång i Indien. Arkivet må vara litet men rymmer stora mängder människa. Trots att Hildas koppling till Missionsförbundet kommer först genom hennes andra gifte, med missionsskolläraren Johannes Norborg, är detta ett av våra missionärsarkiv som är roligast att titta i och återvända till.

Victoria Hannfors – praktikant på SMK arkiv