En världsvid kyrka

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Kyrkornas Världsråd.

Gud, idag ber vi för Kyrkornas Världsråds 350 medlemskyrkor runt jorden. Många har drabbats hårt det gångna året av pandemin. Vi ser förtrycket öka på platser där kristna redan lever i utsatthet. Hjälp oss att stå tillsammans som bröder och systrar mot våld, hat, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Låt Ditt Rike komma. Amen.

Är du 18 – 30 år gammal och inte har något planerat för tiden 21 augusti – 10 september 2022? Då kanske du är en av dem som ska åka som steward till Kyrkornas Världsråds elfte Generalförsamling i Karlsruhe i Tyskland?

Som steward får du vara med mitt i den ekumeniska gemenskapen och rörelsen när och där det händer. Du får vara med och hjälpa till praktiskt med den stora världskongressen, men får också möjligheten att fördjupa dig i utmaningar och möjligheter till kristen enhet idag. Erfarenheter som du sedan kan ta med dig tillbaka och låta ditt lokala sammanhang inspireras av.

Min egen historia i den ekumeniska rörelsen började just så. Tillsammans med en ung pastor blev jag utsänd av de kristna ungdomsförbunden till generalförsamlingen i Harare 1998. Min kollega cyklade enhjuling och jag gick omkring klädd till ängel inne på konferensområdet och båda delade vi ut pins och pratade om Skyddsängelkampanjen som ungdomsförbunden då hade drivit i Sverige. Nu var detta länge sedan, men jag minns fortfarande flera av samtalen jag hade, och inte minst det starka minnet att få sitta under de stora tältdukarna och få lyssna till Nelson Mandela och Desmond Tutu i verkligheten….

Idag består Kyrkornas Världsråd framför allt av kyrkor och samfund från Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern, Karibien och Stillahavsområdet. Där kyrkor växer. Men också där stora utmaningar finns som hälsa, klimatförändringar, ökade inkomstklyftor och segregering. Covid-19-pandemin har förvärrat läget för många kyrkor och den växande populismen som ibland urartar till extremism hotar både religionsfrihet och mötesfrihet m m på många håll i vår värld.

Equmeniakyrkan har genom sina bildarsamfund Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige varit med i Kyrkornas Världsråd sedan starten. Idag samverkar vi inom flera områden. Teologiskt genom olika ekumeniska arbetsgrupper och nätverk; diakonalt genom stöd till EHAIA, ett HIV/AIDS-förebyggande program i Afrika söder om Sahara och med påverkan genom ekorättvisa och ekoteologi, följeslagarprogrammet i Palestina och Israel och inte minst kampanjen Thursdays in Black. På europanivå har vi också varit engagerade i migrationsarbetet och religionsfrihetsfrågor.

Kyrkornas Världsråd behövs just för att många av de frågor som möter kyrkan idag är stora och komplexa och kräver ett flexibelt och adaptivt angreppssätt. Det är vi duktiga på i kyrkorna; att leva i världen, men inte av den. Att finna sätt att kommunicera evangeliet i varje ny tid.

Kanske är det du som ska ta nästa steg in i framtiden?

Skicka in din ansökan innan 30 juni 2021. Mer info finns i länken. Lycka till!

https://www.oikoumene.org/events/steward-programme-2022-apply-now

Gunilla Ikponmwosa, handläggare Kyrkornas Världsråd