Equmeniakyrkan bryter samarbete med kyrkoledare i Kongo Kinshasa efter dom om ekonomisk brottslighet

Kyrkoledaren för Baptistsamfundet i Demokratiska Republiken Kongo (CEBU), Mwinda Lezoka, dömd i kanadensisk domstol för omfattande ekonomisk brottslighet.

I början av oktober dömdes Mwinda Lezoka, generalsekreterare för CEBU (Baptistsamfundet i Demokratiska Republiken Kongo), skyldig till omfattande ekonomisk brottslighet. Domen föll i kanadensisk domstolen i delstaten Quebec eftersom Lezoka bor där. Brotten som han nu alltså dömts för ägde rum i Kanada mellan åren 2005-2008. Totalt handlar det om 1,8 miljoner kronor som han lånat av enskilda personer till ett projekt, men som han aldrig betalat tillbaka. 

Domstolen har förbjudit Lezoka att lämna Quebec tills dess att straffet fastställts. 

Snabbt agerande av Equmeniakyrkan

Det har under en längre tid pågått en intensiv konflikt inom CEBU, främst mellan Lezoka och samfundets styrelse. Konflikten har också påverkat Equmeniakyrkan, som på grund av en del oklarheter redan tidigare har pausat alla utbetalningar till CEBU. 

– Det som hänt är någonting som vi ser ytterst allvarligt på och det är oerhört beklagligt. Dessa oklarheter handlar om att  projektmedel inte har redovisats på ett tillfredsställande sätt. En del av utskickade medel har inte kommit till de projekt de var ämnade för enligt projektledarna. Därför har Equmeniakyrkan inlett en revision på dessa medel, säger Gerard Willemsen, chef för Internationella enheten i Equmeniakyrkan. 

För mer information

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se