Equmeniakyrkan – GF-styrelsens namnförslag

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pressmeddelande 2011-03-16

Styrelsen för Föreningen Gemensam Framtid har på sitt styrelsemöte i Göteborg 5-6 mars beslutat om ett namnförslag på den nya kyrkan som i juni planeras att bildas mellan Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

Efter samråd med equmenia beslutade styrelsen att föreslå de nuvarande kyrkornas styrelser att till bildarmötet föreslå Equmeniakyrkan som det formella namnet på den nya kyrkan. Samtidigt beslutade GF-styrelsen att ge equmenia i uppdrag att i samråd med samfundens kommunikationsavdelningar inhämta en professionellt framtagen uppdragsbeskrivning för en reklambyrå, i syfte att forma en strategi för användning av namnet, nationellt och lokalt, för den nya kyrkan och equmenia.

equmenia, den federation som de tre ungdomsförbunden bildade 2007, har gått före till en gemensam organisation och sedan dess utmanat modersamfunden att ta steg mot enhet. Namnet equmenia är därmed sedan några år inarbetat och samhörigheten med den nya kyrkans ungdomsförbund är viktig. Ordkonstruktionen equmenia anknyter till ekumenik och grekiskans oikoumene (bebodd, alla i samma hus) och ger den signal som också anges i för-slaget på grunddokument att ”GF-kyrkan (arbetsnamn) är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet”.

Namnet på den nya kyrkan har diskuterats under en längre tid. I december presenterade styrelsen för Gemensam Framtid fem möjliga namn, där Equmeniakyrkan var ett. Därefter har olika namn diskuterats och föreslagits i olika sammanhang. Styrelsen anser att det är bättre att presentera ett namn som kan ge en tydlig identitet för den nya kyrkan, än att presentera ett tillfälligt namn som sedan ska bytas efter några år.

Styrelsen har under den senaste tiden bearbetat frågan djupare och har även haft samråd med equmenia och dess styrelse inför beslutet. Den fortsatta beredningen av namnets användning och utformning är viktig för att också komma fram till en bra strategi för kommunikation och användning för både församlingar, föreningar och den nationella kyrkan och equmenia, både i Sverige och internationellt. Detta arbete kommer att genomföras under våren.

.

För mer information:
Per Rydwik, ordförande
013-37 11 57
per.rydwik@gemensamframtid.se

Lasse Svensson, processansvarig
031-788 00 40
lasse.svensson@gemensamframtid.se

.

Läs pressmeddelandet som PDF >