Equmeniakyrkan i Almedalen 2022

Equmeniakyrkan är även i år på plats under Almedalsveckan. Vårt program under veckan sträcker sig mellan söndagen den 3 juli till torsdagen den 7 juli. Programmet innehåller närmare 30 olika programpunkter i Vårdklockans kyrka mitt i Visby samt på andra platser i närheten.

Vi är många som just nu söker hopp för framtiden. Därför bjuder vi in till samtal, lärande & opinionsbildande kring angelägna samhälls- och värderingsfrågor som står på spel i årets valrörelse.

Innan natten kommer – en stund av eftertanke

Varje kväll kl 20.00 söndag till tisdag är inbjuds besökarna till ”Innan natten kommer – en stund av eftertanke”, som är en kvällsbön med vår evangelist Britta Hermansson inramad med musik i Vårdklockans kyrka.

Equmeniakyrkan är huvudarrangör i fyra olika seminarium som listas nedan. Hela programmet i Vårdklockans kyrka finns här.

Måndag 4 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Är Gud tillbaka i svensk inrikespolitik?

I delar av världen är religion en resurs som inte kan skiljas från övriga samhällslivet. I Sverige finns allt mer en ängslighet för tron trots att samhällets tillit, pluralism och etik vuxit fram, bl a tack vare trossamfunden. Hur påverkas politiken av forskning och media rörande religion i Sverige?

Var hämtar politiker och beslutsfattare sin kunskap och vägledning om människovärde och människosyn idag när beslut fattas? Vad säger forskningen och hur styr media? När Världshälsoorganisationen, WHO, inrättar kriterier för vad hälsa handlar om lyfts andlighet fram som en grundläggande aspekt. Det finns en kulturell nyfikenhet men religiös ängslighet i politiken. På vilka sätt kan religiositet bjuda på fördjupande perspektiv och stärka den etiska kompetensen i politiken? Vilka risker finns på sikt om etisk reflektion inte vägleder och styr beslut? Hur kan religion betraktas som en resurs som leder till social hållbarhet i vårt fortsatta samhällsbygge?

Medverkande:

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna.
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap med inriktning mot valforskning, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Helle Klein, Ordförande Sveriges tidskrifter, chefredaktör/VD, Dagens arbete.
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan och moderator.


Tisdag 5 juli kl. 9.00-10.00 – Vårdklockans kyrka

Hur kan förändring ske i det oväntade mötet?

Vad funderar, våndas och längtar du efter? I det nära livet eller kanske globalt? Vad ligger dig närmast om hjärtat. Vad kan var och en och kanske vi tillsammans göra för att bidra till en helare värld.

En möjlighet att mötas i ett öppet samtal för frågor som berör en förändrad värld, personligt eller för fler. Tänd ett ljus i ljusbäraren för något du bär på, oroas över, hoppas på eller drömmer om. Sång och musik. Samtalet fortsätter under frukosten. Förtäring till självkostnadspris. Andrum Visby är öppet för alla som vill.


Tisdag 5 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Finns det hopp om allt går åt helvete?

Det mesta har ställts på sin spets senaste åren. Frågorna kring klimat, pandemi och krig oroar många på djupet. Det känns hopplöst men är det verkligen kört? Om hopp handlar om en hållning mer än om en sinnesstämning – vilket ansvar har vi då om jorden riskerar att gå under?

Världen har blivit osäkrare. Dagligen delas skrämmande bilder, rapporter och berättelser om vad som sker i världen. Inte minst unga drabbas av brist på framtidstro och förväntar sig att vuxna agerar. Det efterfrågas framtidsvisioner och behov av gemensam solidaritet. Samtidigt har de senaste åren, och inte minst den här våren, visat att vi snabbt kan ställa om när konkreta hot uppkommer som t ex pandemi och krig. Men varför finns inte samma tydliga beslutsamhet när det handlar om klimatet? Vad betyder drivkraft, hopp och tillit när världen brinner? Hur ser vägen ut framåt för att lösa de svåraste frågorna någonsin? Vad är realistiskt att tro ska hända? Vad kan vi göra som enskilda och hur kan vi agera tillsammans? Hur ser ett realistiskt hopp ut? Hur går vi från ord till handling?

Medverkande:

KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och teol dr.
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.
Lena Andersson, författare och krönikör.
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan och moderator.


Onsdag 6 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Risker med föreslagna demokrativillkor som rör statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

Vad står på spel om de föreslagna villkoren i den nya lagrådsremissen som rör statligt stöd till trossamfund/civilsamhället kopplat till demokrativillkor går igenom? Hur behöver demokrativillkor utformas som inte drivs av rädsla utan i stället stödjer demokrati och mångfald?

Vad betyder lagrådsremissen för statens stöd till trossamfund och civilsamhälle? Vilka krav är rimliga att ställa? När utgör civilsamhället, där trossamfunden ingår, en risk och när ser staten civilsamhället som en resurs? Vilken förståelse och kunskap finns för ”ideell logik” då centralorganisationerna får statsbidrag men det är lokala föreningar som är egna juridiska personer/självständiga församlingar? Finns alternativa modeller som bidrar till föreslagna demokrativillkor men som samtidigt tillvaratar civilsamhällets kraft underifrån? Är det rimligt att agerande från lokala företrädare som riskerar strida mot demokrativillkor (lokala medarbetare eller ideella ledare) – medför att riksorganisationer kollektivt bestraffas genom förlorat statsbidrag? Var finns skillnaden mellan övriga delar av civilsamhället och t. ex politiska partier (som också är delar av civilsamhället där grunden bygger på människors engagemang)?

Medverkande:

Sofia Modig, 1:e vice partiordförande, Centerpartiet.
Jakob Forssmed, 1:e vice partiordförande, Kristdemokraterna.
Julia Kronlid, 2:e vice partiordförande, Sverigedemokraterna.
Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, Liberalerna.
Hanna Johansson, Vice gruppledare, ersättare kulturutskottet, Vänsterpartiet.
Mats Berglund, kandidat till riksdagen i höst, tidigare riksdagsledamot, Miljöpartiet.
Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset.
Patrik Schröder, sakkunnig civilsamhälle, Fremia.
Joakim Hagerius, moderator, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.


Arrangemangen ovan samarrangeras med Studieförbundet Bilda.