Equmeniakyrkan lämnar yttrande till regeringen kring uppehållstillstånd

Equmeniakyrkan har lämnat in ett yttrande till regeringen kring frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande i spåren av pandemin.

Sedan 2015 har många av våra församlingar engagerat sig i ensamkommandes situation. Många har öppnat sina hem för dessa unga, stöttat med läxhjälp, rådgivning och diverse kontakter i samhället.

Det är med bakgrund av detta engagemang för de ensamkommande och den svåra situation de befinner sig i, där pandemin försvårat möjligheten till jobb, som Equmeniakyrkan yttrar sig till Justitiedepartementet över promemorian ”Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen.”

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.