Equmeniakyrkan medlem i viktiga baptistiska nätverk

Publicerat 

Equmeniakyrkan är nu fullvärdig medlem i både Europeiska baptistfederationen och i Världsbaptistalliansen. Två organisationer som tillsammans bildar ett starkt globalt nätverk och innebär viktiga mötesplatser för både kyrka och samhälle.

Mars månad 2014 blev månaden som tog Equmeniakyrkan in i två viktiga baptistiska sammanhang.
I början av mars beslutade Världsbaptistalliansens (BWA*) medlemskommitté att välkomna Uniting Church in Sweden /Equmeniakyrkan, och i slutet av månaden fattade även styrelsen för Europeiska baptistfederationen (EBF*) samma beslut.
Bildandet av Equmeniakyrkan har väckt stort internationellt intresse. Det är unikt att kyrkor med olika doptraditioner och olika syn på tjänster tillsammans bildar en ny kyrka.
För Equmeniakyrkans del betyder medlemskapen representation under rådsmötena, som är BWAs och EBFs högsta beslutande organ. Dessutom blir Equmeniakyrkan del av organisationernas olika verksamheter. EBF har arbete inom bland annat församlingsplantering och mänskliga rättigheter. Arbetet mot människohandel och för religionsfrihet är väletablerat på europeisk nivå.
BWA förenar stora delar av den baptistiska världen, och är på många sätt en mötesplats och plattform som kan vara en viktig resurs i samhället. Bland annat har BWA agerat under den senaste tidens politiska spänningar i Ukraina. Organisationen har också så kallade kommissioner med fokus på miljö, fred, evangelisation och kristen enhet. Och nu kommer Equmeniakyrkan kunna sitta med och påverka arbetet i de här kommissionerna.
– Det känns både viktigt och stort att nu på ”riktigt” vara med i dessa sammanhang där vi som kyrka nu får viktig insyn och erfarenheter från det stora arbete som både BWA
och EBF har. Equmeniakyrkan kan både stötta och ta del av de viktiga nätverk som organisationerna är, säger kyrkoledare Lasse Svensson.

* Baptist World Alliance (BWA)
* European Baptist Federation (EBF)

babtistlogo.jpg