Equmeniakyrkan på världskonferens för reformerta kyrkan

Equmeniakyrkan representerar på Världskonferens för de reformerta kyrkorna i Leipzig 29 juni-7 juli 2017. Jenny Dobers rapporterar från konferensen. Följ via FB och Twitter!

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 juni, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

De reformerta kyrkornas gemenskap har en tradition av att sätta rättvisefrågor i fokus. 2004 skrevs efter många års bearbetning ett bekännelsedokument, Accra confession, som fortfarande präglar gemenskapens arbete. Nu är det dags för konferens igen och frågorna om rättvisa har inte blivit mindre angelägna.

Den 29 juni–7 juli möts The World Communion of Reformed Churches (WCRC) – för konferens i Leipzig. Equmeniakyrkan är en av cirka 230 medlemskyrkor i denna organisation. Kyrkorna finns i över 100 länder och representerar 80 miljoner kristna i en stor bredd av reformerta, kongregationalistiska och förenade (united och uniting) kyrkor. Missionskyrkan blev medlem i den reformerta gemenskapen 1971, Equmeniakyrkan har forsatt medlemskapet.

WCRCs generalförsamling möts vart sjunde år. Rubriken för årets konferens är ”Living God, renew and transform us”. Flera teman kommer genomsyra konferensens samtal och förhandlingar. Högtidlighållandet av 500 år sedan reformationen ger anledning att reflektera över vad det innebär att leva i reformation idag. Under konferensen kommer också en deklaration för en närmare relation med Lutherska Världsförbundet skrivas under. Ett stort fokus i samtalen kommer vara rättvisa ur flera perspektiv – ekonomisk, ekologisk och genderrättvisa. För att komma fram till beslut kommer konsensusmetoder användas, ett förhållningssätt likt det Equmeniakyrkan införde vid kyrkokonferensen i maj.

Jenny Dobers, Anette Brandt och Hans Eriksson representerar Equmeniakyrkan på konferensen.

Följ gärna det som händer på konferensen på www.wcrc.ch eller via sociala medier under hashtagen ”ref2017”.
Facebook.com/reformedcommunion
www.instagram.com/reformed_communion
Twitter@Reformedcomunio