Equmenia och bibelöversättning världen över | v. 40

Livets Gud, du som skapar med hjälp av ord, vi ber om språk för och i vår tid. Hjälp oss möta barn och unga med ord och bilder som skapar hopp och framtidstro. Du som är ordet som var för början, kom till oss med uttryck för tro, hopp och kärlek. Vi ber för barn och unga i Equmenia, vi ber för äldre generationer som ger av tid, engagemang och tro. Hjälp oss att finna orden där tacksamhet till livet, andra människor och Gud får växa.  

Jesus Kristus, du som vandrar med alla människor, hjälp oss att klä dig med ord. Vi ber för bibelöversättningsarbete världen över. Vi ber för översättare och andra inblandade och vi ber att resurser till detta viktiga arbete fortsätter att finnas.  

Heliga Ande, du skaparvind,  vi tackar för livet och ber för hela skapelsen. Vi ber om mod och villighet att lyssna till skapelsens rop i vår tid. 

I Jesu Kristi namn,  

Amen 

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.