Ett skepp kommer lastat…men sen då?

Tack Gud för att vi har fått möjlighet att skicka en container under våren till vår samarbetspartner i Syrien! Vi ber om välsignelse över sjukvårdsmaterial, hygienprodukter och ortopediska hjälpmedel till barn och unga som drabbats i kriget. Vi tackar dig för alla som bidragit. Vi ber om fred i Syrien. Amen.

Adam heter en liten kille som bor i Mashta Al Hilou, som ligger i Syrien, mellan kuststad Tartus och Homs. När Adam föddes hände något som gjorde att han inte fick ordentligt med syre. Adam fick en förlossningsskada på hjärnan vilket har medfört att han aldrig har kunnat gå. Adam har med stöd av sina föräldrar under hela sitt liv fått sjukgymnastik och gjort rehabiliteringsövningar, men det har inte varit tillräckligt. Adam var ett av de första barnen som fick en gåstol ur den container som Equmeniakyrkan med hjälp av Human Bridge skickade till Syrien tidigare i våras.

I filmen som vi fått från vår samarbetspartner FMEEC – och som vi publicerar med tillstånd – ser vi Adam och hans mamma testa det nya redskapet.

Rosangela Jarjour som är generalsekreterare för Equmeniakyrkans samarbetsorganisation FMEEC berättar att människor var chockade över den fina och användbar utrustningen som kom den långa vägen över havet ända till Syrien. ”Det är en ENORM välsignelse!” menar hon och säger vidare att ”Ikväll kommer människor som ni inte känner, tacka Gud för Equmeniakyrkan och vännerna i Sverige. Vi känner en så stor tacksamhet!”

Containern innehöll rehabiliteringsredskap och sanitetsprodukter för både barn och vuxna. FMEEC arbetar genom sina lokala kontakter i kyrkor och samfund med distributionen av dessa saker. Det är ett viktigt arbete som också får ta tid så att rätt redskap och hjälpmedel hamnar där de gör mest nytta. – ”Vi är väldigt noggranna vid distributionen och ser till att människor vet hur de ska sköta och använda hjälpmedlen. På grund av de sanktioner som sedan länge rått mot Syrien är det svårt att få in material av den här typen, ofta är de av undermålig kvalitet.” Just kvalitén är något som Rosangela återkommer till flera gånger. Allt material är noggrant genomgånget av Human Bridges personal i Sverige innan skeppning, vilket gör att inget går till spillo eller får stå oanvänt. 

Rosangela avslutar med att säga: ”Det är fantastiskt att se Adams föräldrar, de är verkligen i himlen! Vi vill sända vårt varmaste tack och stor kärlek till våra syskon och vänner i Sverige som gjort det möjligt.”

Om du missade avsnittet i Internationella podden om containern till Syrien, kan du här lyssna i efterhand:

Gud välsigne dig!
Gunilla Ikponmwosa, samordnare Mellanöstern/Nordafrika