Evangelisation

Vi ber idag för de som är kallade till evangelister i vår kyrka med ett särskilt uppdrag. Tack för den gåvan. Vi ber om andlig klarsyn och en förmåga att avläsa tiden. Vi ber också om ett språk i förkun­nelse och samtal som kan visa vägen in till mötet med den uppståndne Jesus Kristus.