Evangelister besökte Siljansbygden

I November 2014 fick Rättviks missionsförsamling besök av några av Equmeniakyrkans evangelister. En satsning för att nå ut i bygden men också för att som församling bli mer medveten om, och fokuserad i, sitt uppdrag. Jag ställde några frågor till Per Knutsson, pastor i församlingen, om erfarenheterna från satsningen

Berätta om vad det var för satsning ni hade i november?

Med Equmeniakyrkans hjälp fick vi besök av evangelisterna Pär Alfredsson, Liselotte J Andersson och Britta Hermansson. Alla Equmeniakyrkans församlingar i Siljansbygden var indragna i det hela, men den största satsningen var här i Rättvik. Och det är vi väldigt tacksamma för. Det är människor med stor erfarenhet, personliga profiler med starka gåvor och samtidigt ödmjuka och inlyssnande. Vår kampanj hette ”Kärlek, hopp och tro” och pågick onsdag till söndag i tre veckor. Föredrag, gudstjänster, seminarier och cafémöten stod på programmet. Vi tog också hjälp av Rättviksprofiler i programmet, framför allt på Cafémötena.

Gjorde satsningen avtryck i Rättvik, möte med människor i bygden etc?

Vi fick besök av många som inte brukar gå i vår kyrka. När evangelisterna intervjuade Rättvikskändisar och lokala musiker spelade på cafémötena så drog det ju automatiskt med sig nya människor. Det var perfekt att ha hjälp av evangelisterna i det läget. En del nya besökare dök också upp på föredrag och seminarier. Vi annonserade ganska rejält och satsningens omfattning gjorde att det snart märktes att Rättviks innevånare hade bra koll på att det hände något speciellt i Missionskyrkan. Bara det att man ser att vi inte har lagt ner utan är på gång, det betyder mycket när vi fortsätter efteråt.

Vad gjorde satsningen med er som församling? Erfarenheter?

Jag tror det betyder mer än vi fattar själva. Att vi fick lyssna på inspirerande förkunnelse, lovsjunga, be och arbeta tillsammans så intensivt i några veckor gör att vi inte är desamma efteråt. Vi blir mer fokuserade på vårt uppdrag. Fick prova metoder att nå fler. Vi påminns och blir medvetna om att vi är en församling som är till för samhället vi bor i. Framförallt betydde det mycket att få hjälp av evangelisterna att spegla oss själva som församling. De har en erfarenhet och gåva att känna in hur en församling fungerar. Genom mötet med dem blev vi coachade i vår roll som församling. Ett par direkta resultat av kampanjen är att det kom igång en alphakurs, och också en bönegrupp bland våra ungdomar.

Något övrigt du vill tillägga?

Det är väldigt positivt om Equmeniakyrkan kan stötta små församlingar att få nytt mod, bli evangeliserande, tro på förnyelse, satsa framåt och ta nya grepp!

Roger Henningsson