Farligt att byta religion

Människor som riskerar förföljelse för sin religions­tillhörighets skull har rätt att få skydd och uppe­hållstillstånd i Sverige. I dagens ledare i Dagens Nyheter kan vi läsa om Eddie Sajedi som är aktiv i en av Gemensam Framtids församlingar i Västerås.

Människor som riskerar förföljelse för sin religions­tillhörighets skull har rätt att få skydd och uppe­hållstillstånd i Sverige. Det är ett fullgott och okontroversiellt asylskäl.  Ändå tycks Migrationsverket ha vissa svårigheter med att tillämpa denna självklarhet i enskilda fall, nämligen när det handlar om konvertiter som bytt tro efter att de flytt hemlandet, oftast Iran. I dagens ledare i Dagens Nyheter kan vi läsa om Eddie Sajedi som är aktiv i en av Gemensam Framtids församlingar i Västerås.

”Kan du inte förneka Jesus, som Petrus gjorde?” undrade handläggaren som representerade Migrationsverket i förhöret med iranske Eddie Sajedi. Det berättar Bengt Sandqvist, pastor i Ansgarsförsamlingen i Västerås där Sajedi är aktiv, i ett öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Läs ledaren »