Flitens lampa lyser på Missionskyrkans arkiv

Publicerat 

Nya arkiv deponeras i veckan på Riksarkivet i Arninge:

Gärdebygårdens arkiv, semesterhemmet som Missionsförbundet drev i Rättvik fr om 1906. Här hölls de första församlingssysterkurserna, många missionärer vistades här för vila och rekreation. Gärdebygården var en viktig mötesplats för många inom Missionsförbundet. Fastigheten såldes under 1990-talet. I arkivet finns fotografier, filmmaterial, ritningar och inte minst gästböcker.

Arkivet för Nya barntidningsförlaget som bildades 1973, bolaget övergick till Verbum 1983. Förlaget gav ut söndagsskoletidningarna Kompis och Kom tillsammans. Kanske du minns de här tidningarna? Här finns bland annat insända barnteckningar arkiverade.

Arkivhandlingar för Utredningen Parakyrkligt. Ett forskningsprojekt som pågick under åren  1983-1987 vilket resulterade i boken Nilsson, Fred, Parakyrkligt: om business och bön i Sverige, Verbum, Stockholm, 1988. Projektet och forskningsresultatet blev ganska uppmärksammat och kritiserat. Nu finns forskningsmaterialet tillgängligt för vidare forskning; intervjuer, korrespondens och pressklipp.

Samtliga arkiv är fritt tillgängliga för forskning, arkivförteckningarna kommer snart även finnas på den Nationella arkivdatabasen, https://www.nad.ra.se/.

Vi fortsätter metodiskt att tillgängliggöra arkiven i våra samlingar, vi återkommer under hösten med rapporter om ytterligare arkiv som deponeras på Riksarkivet.

Katarina Thurell