Fokus på mänskliga rättigheter och religionsfrihet

Publicerat 

Den 2-6 juli arrangerade Världsbaptistalliansen (BWA) sitt årsmöte i Zürich, Schweiz. Sofia Camnerin och Christer Daelander representerade Equmeniakyrkan. I seminarier, workshops och stormöten lyftes arbetet för religions- och övertygelsefrihet fram.

På 1500-talet växte sig reformationen stark i Schweiz och även den radikala reformationen med anabaptisterna som hävdade troendedop och separation mellan kyrka och stat. Detta ledde till förföljelse från den reformerta kyrkan och anabaptisterna flydde upp i bergen för att undvika förföljelse och avrättning.

Årsmötesdeltagarna fick möjlighet att besöka en grotta som anabaptisterna haft som gömställe. Under årsmötet kunde ändå BWA och reformerta kyrkan hålla gemensam gudstjänst och ett möte om religionsfrihet för alla.

Christer Daelander fick motta BWA:s pris för mänskliga rättigheter med anledning av sitt arbete för religionsfrihet.

Tre resolutioner antogs

  • En om brott mot religionsfriheten i den ockuperade östra delen av Ukraina,
  • en mot våld och trakasserier av kvinnor och flickor och,
  • en om vikten att hålla familjerna samman när människor migrerar och ansöker om asyl.

 

Resolutions BWA Annual Gathering 2018

Resolutioner BWA årsmöte 2018