Asylsökande och nyanlända vill komma in i arbetslivet

Publicerat 

Här finns tips på hur församlingar och enskilda kan hjälpa till och ge stöd. Vår hjälp behövs!

Kanske är du arbetsgivare eller har bra kontakter? Kan församlingen erbjuda jobb?

Arbetsförmedlingen ger stöd i jobb-förberedelse till asylsökande.

Ni som har språkcafé – inbjud Arbetsförmedlingen till era träffar.

Det finns också möjlighet för arbetsgivare att få anställningstöd till nyanlända.

 

Hjälp för nyanlända att få jobb. (pdf)

Läs mer om vad församlingen kan göra för att stödja nyanlända och asylsökande