”… för möjligheten att få be och dela livet.”

Publicerat 

Bedjande Karenkvinna   Foto: Otto Ernvik

Fler och fler vill komma med…

Ännu en gång träffades de flesta pastorer och evangelister i Pwokarenkyrkan, som är vår samarbetskyrka här i Thailand. Det har blivit tradition och olika lokalförsamlingar står på kö för att få anordna dessa bön- och fastedagar. Fler och fler vanliga medlemmar vill vara med; inte för maten och inte för logistandarden utan för möjligheten att få be och dela livet.

Denna gång var vi nästan 150 st som lastade in oss i bilar och på flak för att åka till ett berg för enskildhet. Sista biten fick vi gå med vår packning. En del hade med sig små tält, en del hängmattor och en del plastmattor att lägga direkt på marken som sovplats.

Det fanns gott om tid att dela och be enskilt och i grupper. Vi fick också möjlighet att be för de olika områdena, kyrkor och utposter. Till slut ville man också be för Equmeniakyrkan och framförallt för dess mission i olika länder. Det var en mycket speciell känsla att få stå framför alla dessa vänner och berätta vad vi brottas med och hur vi också skulle behöva uppleva Guds ledning.

Vi avslutade allt med ett nattvardsfirande. Många från olika sammanhang kom tillsammans och vi fick möta Jesus Kristus, som en kropp.

Bland alla dem som kom fanns också en nykristen broder från Lawahfolket. Helt betagen av upplevelsen bad han oss komma förbi sin by på vägen hem. Jag och de andra som kom från Chiang Mai hälsade på de fyra första Lawah-familjerna som blivit kristna i detta område, genom en av pwokyrkorna.

Med önskan om att fler av er i Sverige ska få möjligheten att be och dela livet.

Otto Ernvik

Equmeniakyrkans missionär i Thailand