Fördjupningskurser i handboken

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 april, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Varmt välkommen till en kurs om Equmeniakyrkans nya handbok. Denna kurs vänder sig till dig som är medarbetare i Equmeniakyrkan eller är vice församlingsföreståndare i en lokal församling. Fördjupningskurserna börjar under hösten 2016 och avslutas våren 2017. 

Kursen kommer att ges på sju platser i landet och den är framarbetad i samverkan mellan Bromma folkhögskola, handbokskommittén och Equmeniakyrkan. Kursens omfattning och innehåll presenteras här nedan.

Ytterligare möjlighet till fördjupning 

För dig som vill ha ytterligare fördjupning finns ytterligare två 7,5 poängskurser vid Teologiska högskolan.

I höst erbjuds ”Gudstjänstens texter och traditioner”. Den kursen kan också läsas för dig som inte har allmän högskolebehörighet.

Under våren 2017 erbjuds ”Gudstjänstens kroppslighet”.

Kurserna söks via www.antagning.se

Om du inte har allmän högskolebehörighet anmäler du dig direkt till Elisabeth Lindgren; elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

Generell information om de regionala kurserna

SYFTE

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått möjlighet att reflektera över församlingens gudstjänstliv samt fått tillfälle att pröva handboken i praktiken utifrån nyvunna kunskaper om gudstjänstskonst och gudstjänstteologi. Det innebär samtidigt att du också ger feedback till handbokskommitténs arbete.

KURSLITTERATUR

Följande litteratur kommer att användas under kursen:

– Söndag. Gudstjänst i en ny tid. Red. Joel Halldorf. Libris förlag 2015

– Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Red. Åke Jonsson. Marcus förlag 2015

– Kyrkohandboken

– Gudstjänstplattformen

Vi kommer också att ge förslag på ytterligare fördjupningslitteratur under kursen för dig som vill läsa mer.

KURSOMFÅNG

Kursomfånget rör fem dagar – varav tre och halv dagar är inläsning. Du ska delta i totalt två regionalt placerade fysiska träffar under hösten 2016 och våren 2017. Kursen ges i samtliga regioner.

Kurstillfälle 1 sker följande dagar:

•       Region Öst – 19 oktober, Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola, sista anmälningsdag 11 oktober

Datum för kurstillfälle 2 (halvdag):

•       Region Öst – 14 mars på Södra Vätterbygdens folkhögskola

Anmälan

Du anmäler dig här. 

Välj region så kommer aktuell tid och plats. Sista anmälningsdatum finns också angivet i samband med anmälan. När du anmält dig kommer du att få program och ytterligare information i ett mail. Det programmet sänds tidigast ut i början av höstterminen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Din sändande församling står för resa och litteratur.

Kursupplägg

Innan kursens början

I höst kommer alla anmälda att få ett brev där det tydligt står hur vi arbetar under hela kursen. Innan vi möts till det första kursdagen kan det vara bra att ha påbörjat läsningen av aktuell kurslitteratur samt att du har bekantat dig med den gudstjänstplattform som Equmeniakyrkan håller på att ta fram.

Kurstillfälle 1

Ramtiderna för kursdag 1 är kl. 9.30-16.00. Då deltar, förutom du själv, kollegor från olika lokala församlingar, regionala kyrkoledare och representanter från handbokskommittén. Torbjörn Bådagård från Bromma folkhögskola är processledare vid respektive kurstillfälle. Vi kommer bl. a att arbeta i grupper utifrån den nya handboken.

Mellan kurstillfälle 1 och 2

Läs angiven kurslitteratur om du inte redan har läst den till första kursdagen.

Du ska också ha prövat några praktiska moment ur nya handboken. Gör detta gärna lokalt i din församling eller gå samman med nära grannförsamlingar. Reflektera över resultatet, lärdomar och insikter.

Du ska därutöver skriva en kortare essä som presenteras under kursdag 2. Hur har den nya handboken utmanat dig och din församling utifrån aspekterna teologiskt/kommunikativt/mångfald av uttryck?

Att skriva en essä är att skriva försökande – prövande – undersökande istället för att argumentera och fastslå. Så kan man också beskriva handbokens upplägg ur ett perspektiv.

Vi kommer naturligtvis att prata mer om vad som menas med essä under den första kursdagen. Essän ska handla om hur vi tänker när vi formar gudstjänstens språk snarare än exakt vilka ord som yttras eller vilka handlingar som utförs.

Essäerna kommer att skickas till handbokskommittén som en slags respons till dem.

Kurstillfälle 2

Under halvdagen sker presentation av essäerna och samtal om erfarenheter av processen.

Avslutning/examination

Kursens examinationsform är en skriftlig reflektion i form av en kortare essä. Du som lämnar in din essä kommer att få ett kursintyg på genomgången kurs.

Ev. frågor

Hör av dig via mail till

•       Elisabeth Lindgren, samordnare Bildning och kompetensutveckling