Förnyelse, utveckling och växt

Rådslag i Equmeniakyrkan med fokus på det regionala arbetets mål för förnyelse, utveckling och växt. Vi möts för att samtala om regionens verksamhet. Tillsammans blir starkare.

Planera redan nu in datumet för rådslaget i din region.

Förnyelse, utveckling och växt

Det är rubriken för höstens regionala rådslag. Rubriken går i linje med det övergripande mål kyrkokonferensen beslutade för Equmeniakyrkan, nämligen: ”Equmeniakyrkan fokuserar på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt, i gemenskap med hela kyrkan”.

-Vi har stora förväntningar och förhoppningar inför dessa möten, säger Lasse Svensson, Equmeniakyrkans kyrkoledare. Responsen var över förväntan vid de regionala bildarmöten vi hade i höstas och vintras, och vi tror att de möten vi nu planerar kommer bli minst lika bra och ännu mer välbesökta.

Rådslagen tar också sin utgångspunkt i 1 Korintierbrevet 3 där Paulus skriver ”jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten”. Equmeniakyrkan vill inspirera och utmana till växt.

-Vi kan plantera och vattna, men det är Gud som ger växten, påminner Svensson. Vi får vila i att Gud ger växten, men aldrig slappna av i vår iver att plantera och vattna så gott vi kan, med alla de gåvor och talanger Gud gett och ger oss.

Regional prägel

Inom varje region finns, från och med bildarmötena i höstas/vintras regionala förtroenderåd med en representant från varje församling inom regionen.

-De regionala rådslagen är en viktig del i Equmeniakyrkans demokratiska struktur, säger kyrkostyrelsens ordförande Ann-Sofie Lasell. Att vi inte fattar några formella och protokollförda beslut hindrar inte att respektive rådslag präglar regionens sätt att verkställa regionens uppdrag.

Under rådslagen kommer det finnas tid för de regionala förtroenderåden att mötas för att samtala om regionens verksamhet. Därtill kommer det också finnas tid för alla närvarande att tillsammans diskutera verksamheten i regionen.

-Som kyrka har vi, alla församlingar tillsammans, antagit vision och övergripande mål för det gemensamma arbetet. Det är nu viktigt att dessa får präglas av de regionala förutsättningarna. Att stötta och utmana församlingar till förnyelse, utveckling och växt måste ske på lite olika sätt i de olika regionerna. Därför är det oerhört viktigt att vi under de regionala rådslagen får tid att diskutera regionens verksamhet, avslutar Lasell.

Global inspiration

I september kommer två dokument från Kyrkornas Världsråd att finnas tillgängliga på svenska. Ett om mission/evangelisation och ett annat om vad det innebär att vara kyrka. Dessa båda dokument kommer förmodligen finnas med under rådslagen.

-Vi, Equmeniakyrkan, är inte en isolerad ö, säger Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Vi finns i en världsvid rörelse tillsammans med över 2 miljarder andra kristna. En av våra globala kontaktytor är Kyrkornas Världsråd och jag är glad att vi inför hösten kommer ha två rykande färska svenska överstätningar att jobba med. Just dessa båda dokument, om mission/evangelisation och vad det innebär att vara kyrka är, enligt mig, högaktuella i Equmeniakyrkans arbete, inte minst i arbetet med en missionsstrategi.

Installation av regionala kyrkoledare

Under rådslagen kommer det firas gudstjänst där respektive regional kyrkoledare predikar. I samma gudstjänst kommer också den regionala kyrkoledaren installeras i regionen.

-Vi har som bekant inte haft regionala kyrkoledare inom Equmeniakyrkan tidigare, så exakt hur installationen kommer gå till vet vi inte ännu, påpekar biträdande kyrkoledare Olle Alkholm.

Lärdomar från tidigare

Lasse Svensson avslutar med att påminna om de många olika goda arv som vi fått från bildarsamfunden och lyfter i detta sammanhang fram ett från Svenska Missionskyrkan.

– Missionskyrkan hade ett program som man kallade ”Vi vill växa”. Det vill Equmeniakyrkan också göra. Som enskilda, som församlingar och som samfund. Vi vill bli fler. I den längtan och i det arbetet tror vi att regionerna och de regionala rådslagen blir mycket viktiga.

Klas Johansson, regional Kyrkoledare i region Nord tar med sig lärdomar från sina år som distriktsföreståndare i Missionskyrkan.

-I Övre Norrland, där jag var distriktsföreståndare, bjöd vi förra året in till en heldag med fest och inspiration under rubriken ”Växtkraft”. På samma sätt som den dagen präglades av energi och utmaning hoppas jag att dessa regionala rådslag skall få ge energi och praktiska verktyg att ta med sig hem. Jag hoppas att många i region nord kommer, minst 10 % av medlemmarna känns rimligt i relation till gensvaret vid tidigare liknande mötesplatser.